ანტი-დისკრიმინაციული კანონის მიღების შემდეგ პირველად, გენდერული იდენტობის ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაციის ფაქტი დადგინდა.

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის (WISG) ცნობით, 2016 წლის 3 ნოემბერს ტრანსგენდერმა ქალმა საქართველოს სახალხო დამცველს განცხადებით მიმართა, სადაც მიუთითებდა, რომ ტაქსების ოპერატორი MAXIM-ის მძღოლმა მის მიმართ დისკრიმინაცია განახორციელა.

განმცხადებლის განმარტებით, მძღოლმა მას და მის მეგობრებს მომსახურების გაწევაზე უარი უთხრა და დამამცირებელი და ღირსების შემლახავი სიტყვებით მიმართა.

WISG-ის ინფორმაციით, 31 მაისს, საქართველოს სახალხო დამცველმა დაადგინა, რომ ტრანსგენდერი ქალის მიმართ ადგილი ჰქონდა პირდაპირ დისკრიმინაციას გენდერული იდენტობის ნიშნით:

"ომბუდსმენმა რეკომენდაციით მიმართა მძღოლს და ასევე, კომპანიას, რომელსაც მოუწოდა შეიმუშავოს შიდა რეგულაცია, სადაც განსაზღვრული იქნება კომპანიის ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა მომხმარებლის მომსახურებისას და ტაქსი MAXIM-ის ვებ-გვერდზე დაამატოს პარამეტრი, რომელიც MAXIM-ში გაწევრიანებისას მძღოლებს მიაწვდის ინფორმაციას კომპანიის ანტი-დისკრიმინაციული პოლიტიკის შესახებ, რომელზე თანხმობაც გაწევრიანების წინაპირობა იქნება."