სახალხო დამცველმა დაასრულა ნიკა გვარამიას სააპელაციო განაჩენის შესწავლა და დასკვნა გამოაქვეყნა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ომბუდსმენის შეფასებით, მთავარი არხის დირექტორის სისხლის სამართლის საქმეში პოლიტიკური მოტივაცია დასტურდება.

  • ასევე, მიიჩნია, რომ გვარამიას საქმეზე ირღვევა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-18 მუხლი (ადამიანის უფლებების შეზღუდვა არაკონვენციური/პოლიტიკური მოტივით).
  • შეფასებას საფუძვლად დაედო არა მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილებების და საქმის მასალების შესწავლა, არამედ, ხელისუფლების წარმომადგენლების საჯაროდ გაკეთებული განცხადებები გვარამიაზე (პატიმრობამდე და პატიმრობის შემდგომ) და ქვეყანაში არსებული მედია გარემოს ანალიზი.
  • სახალხო დამცველის შეფასებით, გვარამიაზე სააპელაციო განაჩენი არ არის დასაბუთებული, წარმოადგენს კორპორატიული ქმედებისთვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების შემთხვევას და საქმეში არსებული პოლიტიკური მოტივი გადაწონის მართლმსაჯულების განხორციელების ინტერესს.

დეტალები: საქმის ე.წ. რეკლამების ეპიზოდთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით 2-ჯერ, კიდევ 2019 წელს მიმართა და აღნიშნა, რომ ბრალდების მსგავსი სამეწარმეო გადაწყვეტილება ვერ გამოიწვევს არათუ სისხლისსამართლებრივ, არამედ კორპორატიულ პასუხისმგებლობასაც კი.

  • რაც შეეხება, ე.წ. მანქანის ეპიზოდს, მიუთითა, რომ ამ ნაწილშიც არ დასტურდებოდა სისხლისსამართლებრივი დანაშაულის ნიშნები და საკვანძო ფაქტობრივი გარემოებები სათანადო დასაბუთებული შეფასების გარეშე რჩებოდა.
  • გარდა ამისა, ომბუდსმენმა დაუსაბუთებლად შეაფასა, პირველი ინსტანციის განაჩენით შეფარდებული სასჯელი და მიიჩნევს, რომ სააპელაციოს განაჩენით სასჯელი არაჯეროვანი დასაბუთებით დამძიმდა — 50 000 ლარიანი ჯარიმა შეიცვალა 3 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთით.
  • "დანარჩენ ნაწილში, სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი პირველი ინსტანციის განაჩენის მსგავსად არ შეიცავდა დასაბუთებებს ძირითად და საკვანძო საკითხებთან დაკავშირებით, ხოლო ყველა ჩვენი შენიშვნა და შეფასება კვლავ აქტუალურია", — აღნიშნულის დასკვნაში.

გარდა ამისა, გამომდინარე იქიდან, რომ დაცვის მხარე აპელირებდა კონვენციის მე-18 მუხლზე, სახალხო დამცველმა ეს საკითხიც შეისწავლა.

  • "პოლიტიკოსების განცხადებების, ქვეყანაში არსებული მედია გარემოს, ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებების გათვალისწინებითა და იმ ფაქტის მხედველობაში მიღებით, რომ მართლმსაჯულება არსებითი ხარვეზებით განხორციელდა, ხოლო თავისუფლების აღკვეთა მხოლოდ ნიკა გვარამიას მიმართ იქნა გამოყენებული, ნათლად ადასტურებს, რომ საქმეში არსებულ კანონიერ მიზანს პოლიტიკური მიზანი გადაწონის", — აცხადებს ომბუდსმენი.
  • მისი შეფასებით, ეს განსაკუთრებით თვალსაჩინოა იმ ფონზე, რომ გვარამიას საქმეზე განაჩენები სისხლის სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს არ შეესაბამება და აქვს დასაბუთებულობის პრობლემა.
  • აქედან გამომდინარე, სახალხო დამცველი კიდევ ერთხელ მიმართავს და მოუწოდებს პრეზიდენტს, გამოიყენოს მის ხელთ არსებული შეწყალების მექანიზმი ნიკა გვარამიასთან მიმართებით.

არქივიდან: საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ მეორედ ხდება ევროპული კონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევად ქმედების შეფასება.

  • პირველი ასეთი შემთხვევა იყო ე.წ. კარტოგრაფების საქმე.