მიუხედავად იმისა, რომ გრამატიკის სწავლას სკოლიდან ვიწყებთ, ხშირად ზოგიერთი სიტყვის მართლწერა მაინც გვაეჭვებს. გამონაკლისი არც კომპოზიტებია, რომლებიც ბევრი ჩვენგანისთვის დღემდე თავის ტკივილია.

თუ გაინტერესებს, როგორ გამოგდის კომპოზიტების სწორი და მცდარი ფორმების ერთმანეთისგან გარჩევა, თავის გამოცდა ამ ტესტით შეგიძლია. კომენტარებში კი შედეგების გაზიარება არ დაგავიწყდეს.

ტესტი: რამდენად კარგად იცი კომპოზიტების მართლწერა?

ტესტის დაწყება

1 / 10 მარტივით დავიწყოთ, რომელია სწორი?

2 / 10 რომელი პასუხია სწორი?

3 / 10 ამ ორიდან რომელია სწორი?

4 / 10 რომელია სწორი?

5 / 10 აბა, რომელი იქნება სწორი?

6 / 10 აბა, რომელი?

7 / 10 აირჩიე სწორი პასუხი

8 / 10 რომელია სწორი?

9 / 10 ამ ორიდან რომელია სწორი?

10 / 10 დაბოლოს, რომელია სწორი?

იტვირთება...
ერთი წუთით...