დროშა ქვეყნის სიმბოლიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელსაც ხშირად განსაკუთრებული დატვირთვა და ისტორია აქვს.

ერთმანეთის მსგავსი ან რადიკალურად განსხვავებული დროშების გარჩევა თუ დამახსოვრება მარტივი ნამდვილად არაა. თუ დროშების შესახებ ჩვენი წინა ტესტი მარტივი გეჩვენა, შენი ცოდნის შესამოწმებლად ახალ ტესტს გთავაზობთ:

ტესტი: გამოიცნობ ქვეყანას დროშით? (მეორე ნაწილი)

ტესტის დაწყება

1 / 20 მარტივით დავიწყოთ: ეს რომელი ქვეყნის დროშაა?

2 / 20 აბა, ამაზე რას იტყვი

3 / 20 რომელი ქვეყნების დროშებია ფოტოზე?

4 / 20 ჩამოთვლილთაგან რომელია სამხრეთ კორეის დროშა?

5 / 20 ეს დროშა მარტივად უნდა იცნო

6 / 20 ამ ორის გარჩევა არ უნდა გაგიჭირდეს

7 / 20 ეს სენეგალის დროშაა თუ მალის?

8 / 20 რომელი ქვეყნების დროშებია ფოტოზე?

9 / 20 ეს რომელი ქვეყნის დროშაა?

10 / 20 აბა, ამ ქვეყნებს თუ იცნობ

11 / 20 ჩამოთვლილთაგან რომელია ევროპის ქვეყნის დროშა?

12 / 20 ეს რომელი ქვეყნის დროშაა?

13 / 20 აბა, ამას თუ გამოიცნობ

14 / 20 ეს რომელი ქვეყნის დროშაა?

15 / 20 ჩამოთვლილთაგან რომელია კანადის დროშა?

16 / 20 ჩამოთვლილთაგან რომელია აფრიკის ქვეყნის დროშა?

17 / 20 ეს რომელი ქვეყნის დროშაა?

18 / 20 ეს რომელი ქვეყნის დროშაა?

19 / 20 აბა, ამას თუ გამოიცნობ

20 / 20 მარტივით დავასრულოთ: რომელია საქართველოს დროშა?

იტვირთება...
ერთი წუთით...