ამის შესახებ On.ge-ს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: TikTok-ზე გავრცელებულ ვიდეოში ჩანს, რომ 2 პირი, რუსულად მოსაუბრე ქალს ქუჩაში ედევნება, ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებს და ავიწროებს.

  • ქალი არაერთხელ მოუწოდებს მათ, თავი დაანებონ და ქუჩაში დახმარების პოვნას ცდილობს, თუმცა მოძალადეები მას მაინც მიყვებიან.
  • ვიდეოში მხოლოდ ერთი პირი ჩანს, რომელიც ქალს ფიზიკურად ეხება, მეორე კი, ვინც იღებს, მას დასცინის და თანმხლებს ძალადობისა და შევიწროების გაგრძელებისკენ მოუწოდებს.

დეტალები: არსებული ინფორმაციით, მონაწილე პირები იდენტიფიცირებულები არიან.

  • სავარაუდოდ, ორივე მათგანი არასრულწლოვანია.
  • ამ ეტაპზე ვიდეო წაშლილია.
  • დამატებითი ინფორმაციის მიღებისთანავე მასალა განახლდება.

სექსუალური შევიწროება ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგება თანასწორი მოპყრობის პრინციპს და აქვს დამაზიანებელი ეფექტი იმ ადამიანების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე ვის წინააღმდეგაც არის მიმართული.

  • ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით, სექსუალურ შევიწროება განმარტებულია, როგორც საზოგადოებრივ ადგილებში პირის მიმართ არასასურველი სექსუალური ხასიათის ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან/და იწვევს მისი ღირსების შელახვას და ქმნის მისთვის დამაშინებელ, მტრულ, დამამცირებელ, ღირსების შემლახველ ან შეურაცხმყოფელ გარემოს.
  • სექსუალური ხასიათის ქცევად კი მიიჩნევა სექსუალური ხასიათის ფრაზების თქმა ან/და მიმართვა, გენიტალიების ჩვენება ან/და სექსუალური ხასიათის სხვა ნებისმიერი არასიტყვიერი ფიზიკური ქცევა.
  • მსგავსი ქცევა ჯარიმდება 300 ლარის ოდენობით.