თანამედროვე სამყაროსთან ერთად ჩვენი ფინანსური თუ ციფრული ფუნქციონირება მნიშვნელოვნად იცვლება. ამ ყველაფერში ახალი ტექნოლოგიები აქტიურად მონაწილეობს. ერთ-ერთი ასეთია ბლოკჩეინი, რომელშიც საბაზისო ცოდნაც აუცილებლად გამოგადგებათ, თუ ერთხელ მაინც გიფიქრიათ კრიპტოვალუტით ვაჭრობაზე ან მომავლის ციფრულ ფუნქციონირებაზე.

ამ ტესტით გაიგებ, შეგიძლია თუ არა ბლოკჩეინზე ისაუბრო.

ტესტი: მზად ხარ თუ არა ბლოკჩეინზე სასაუბროდ?

ტესტის დაწყება

1 / 10 დავიწყოთ მარტივით: რა არის ბლოკჩეინი?

2 / 10 რომელ წელს შეიქმნა ბლოკჩეინ ტექნოლოგია?

3 / 10 რატომ ვერ იშლება ან იცვლება ბლოკჩეინში ერთხელ გაკეთებული ჩანაწერი?

4 / 10 რატომ ჰქვია ბლოკჩეინს ბლოკჩეინი?

5 / 10 ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულებაა სწორი:

6 / 10 ვინაა ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის შემქმნელი?

7 / 10 რომელია ბლოკჩეინის ბაზაზე რეალიზებული პირველი პროექტი?

8 / 10 რაში შეგვიძლია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენება?

9 / 10 რა განსხვავებაა ბიტკოინსა და ბლოკჩეინს შორის?

10 / 10 ძირითადად, რა განასხვავებს ბლოკჩეინზე დაფუძნებულ გადახდებს ჩვეულებრივი საბანკო გადახდებისგან?

იტვირთება...
ერთი წუთით...