2022 მარტში საქართველოში უცხოეთიდან 193,1 მილიონი დოლარის ფულადი გზავნილი გადმოირიცხა, რაც გასული წლის იმავე თვის მონაცემეზე 2,6%-ით ($4,9 მილიონი) მეტია.

მარტში საქართველოში ყველაზე მეტი თანხა იტალიიდან, რუსეთიდან და აშშ-დან გადმოირიცხა. აღსანიშნავია, რომ ძირითად გადმომრიცხველებს შორის წლიურ ჭრილში ფულადი გზავნილების მოცულობა შემცირებულია რუსეთიდან, საბერძნეთიდან, თურქეთიდან და აზერბაიჯანიდან.

ასეთია იმ 10 ქვეყნის ჩამონათვალი, რომლისგანაც მარტში ყველაზე მეტი თანხა გადმოირიცხა:

  1. იტალია — 36 მილიონი, წლიური ზრდა — 18,2%;
  2. რუსეთის ფედერაცია — 27 მილიონი, კლება — 16,1%;
  3. აშშ — 25,6 მილიონი, ზრდა — 6,3%;
  4. საბერძნეთი — 18,9 მილიონი, კლება — 8,3;
  5. ისრაელი — 17 მილიონი, ზრდა — 8,6%;
  6. გერმანია — 11,3 მილიონი, ზრდა — 34,5%;
  7. თურქეთი — 8,4 მილიონი, კლება — 11,9;
  8. ყაზახეთი — 7,6 მილიონი, ზრდა — 217,1%;
  9. აზერბაიჯანი — 4,8 მილიონი, კლება — 35,1;
  10. ესპანეთი — 4,7 მილიონი, ზრდა — 5,2%;

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მარტში საქართველოდან უცხოეთში 24 მილიონი დოლარი გადაირიცხა. ქვეყნებს შორის, ყველაზე მეტი თანხა თურქეთსა ($5,1მილიონი) და რუსეთში ($2,7 მილიონი) გაიგზავნა.