იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დღეს, 26 აპრილს, 25-გვერდიანი განცხადება გაავრცელა, სადაც ის ჟურნალისტთა კორპუსს, განსაკუთრებით კი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას სთხოვს, შეაფასოს მოსამართლეთა მიმართ რუსთავი 2-ის ჟურნალისტების მიერ გამოთქმული მოსაზრებების "ეთიკურობა".

საბჭოს აზრით, ბოლო პერიოდში მოსამართლეებისა და სასამართლო სისტემის მიმართ მოსაზრებებს გამოხატავენ "გამოხატვის თავისუფლების ნორმების უხეში დარღვევთ":

"საბჭო მიიჩნევს, რომ ასეთი განცხადებები, ცალ-ცალკე და მით უფრო ერთობლივად, დიდ ზიანს აყენებს არა მარტო სასამართლო სისტემას, არამედ თავად გამოხატვის თავისუფლებას და იწვევს მის დისკრედიტაციას, რამდენადაც ისინი განხორციელებულია გამოხატვის თავისუფლებისგან განუყოფელი „მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობის“ დარღვევით, ხოლო ზოგჯერ - თვით ამ თავისუფლების ბოროტად გამოყენებით. საბჭო მიიჩნევს, რომ ისინი აუცილებლად უნდა გახდეს სამაუწყებლო საშუალებების, ჟურნალისტთა კორპუსის და მთელი საზოგადოების მხრიდან განხილვისა და ფართო საჯარო დისკუსიის საგანი."

როგორც საბჭო აცხადებს, მათი მიზანია იმის გარკვევა, "თუ როგორია ჩვენი საზოგადოების, სამაუწყებლო საშუალებების და საკუთრივ ჟურნალისტთა კორპუსის დამოკიდებულება ამ განცხადებებისადმი, რათა ყველამ ერთად შევაფასოთ, რამდენად სწორად არის ჩვენში გააზრებული გამოხატვის თავისუფლების შინაარსი, სასამართლოსა და ინდივიდუალური მოსამართლეების მიმართ „დასაშვები კრიტიკის“ ფარგლები".

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიისგან "საგანგებოდ ითხოვს", შეფასდეს მოსამართლეთა მიმართ ბოლო დროს გამოთქმული მოსაზრებების ეთიკურობა. საბჭო ასევე აკრიტიკებს ქარტიას და მას "არაეფექტიანს" უწოდებს, რადგან ის ჟურნალისტთა წინააღმდეგ, ეთიკური ნორმების დარღვევის შემთხვევაში, არ იყენებს სანქციას.

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავის ვრცელ განცხადებაში ასახული აქვს, ძირითადად, რუსთავი 2-ის ჟურნალისტებისა და დირექტორის მხრიდან მოსამართლეთა მიმართ ნათქვამი ფრაზები, კერძოდ:

  • ზონდერ- მოსამართლე“,
  • „დაქირავებული ზონდერი“;
  • „მანქურთი“,
  • „მანტიაში გახვეული მანქურთი“,
  • „მოღალატე“,
  • „კრიმინალი“.

ამავე განცხადებაში ვრცალდ არის მოცემული ნიკა გვარამიას, გიორგი გაბუნიას, ზაალ უდუმაშვილისა და სხვების მიერ მოსამართლეთა მიმართ ნათქვამი სხვა ფრაზებიც.

"ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპების დაცვა კი, უწინარესად სწორედ ჟურნალისტთა კორპუსის ვალია. არც იმის უარყოფა ეგების, რომ ჟურნალისტური ეთიკის სავარაუდო დარღვევებიც, რომლებსაც უზარმაზარი ზიანის მიყენება შეუძლია ინდივიდებისა თუ საჯარო ინტერესებისათვის, ასევე წარმოადგენს საზოგადოებრივი ინტერესის საგანს და ისინიც „იმსახურებენ“ სააშკარაოზე გამოტანასა და საჯარო დისკუსიებს. ქართულ საზოგადოებას უფლება აქვს იცოდეს, იცავენ თუ არ საქართველოს ჟურნალისტები მათი პროფესიული ეთიკის სტანდარტებს, თვითშეზღუდვისა
და თვითცენზურის ვალდებულებას ან როგორ რეაგირებს სისტემა ამგვარი ვალდებულებების დარღვევაზე", - აცხადებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა, ევა გოცირიძემ, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას ეფექტიანობა ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ, ტელეკომპანია პირველის ეთერში დაუწუნა. მან განაცხადა, რომ გამოხატვის თავისუფლება იმ დოზით, რაც ამჟამად საქართველოში არსებობს, მისთვის მიუღებელია.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომლის არამოსამართლე წევრიც ევა გოცირიძეა, წარმოადგენს დამოუკიდებელ ორგანოს, რომლის მოვალეობებში შედის მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ორგანიზება, პირველი და მეორე ინსტანციის მოსამართლეთა დანიშვნა, სასამართლოების შექმნა, ან გაუქმება, მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური საქმისწარმოების წამოწყება და ა.შ.

რაც შეეხება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას, ის არის ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი გაერთიანება, რომლის მისიაა, პროფესიული და ეთიკური სტანდარტის დაცვისა და თვითრეგულირების მექანიზმების შექმნის გზით, მედიის საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის ამაღლება. ორგანიზაცია 2009 წლის 4 დეკემბერს დაფუძნდა და მას ამჟამად 318 ხელმომწერი ჰყავს. ნებისმიერი პირი, რომელიც მიიჩნევს, რომ რომელიმე ჟურნალისტმა დაარღვია ეთიკის სტანდარტი, უნდა მიმართოს ქარტიას განცხადებით, რის შემდეგაც ქარტიის საბჭო, მხარეების მონაწილეობით განიხილავს საქმეს და ადგენს, ჟურნალისტმა დაარღვია თუ არა ქარტიის რომელიმე პრინციპი. ქარტია არ არის ჟურნალისტთა სადამსჯელო ორგანიზაცია, ის სანქციას არ აკისრებს არავის. ქარტია განიხილავს როგორც ხელმომწერი, ისე არახელმომწერი ჟურნალისტების წინააღმდეგ შესულ განცხადებებს