პროკურატურამ ჯგუფურად ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ბრალდებით სისხლისსამართლებრივი დევნა 5 ფიზიკურ და 12 იურიდიულ პირზე დაიწყო. უწყების ინფორმაციით, ამ იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშებზე ჯამში 6 436 694 ამერიკული დოლარი, 30 402 ევრო და 15 332 ლარი დააყადაღეს. რაც შეეხება ბრალდებულ ფიზიკურ პირებს, დაყადაღებულია მათი ოჯახის წევრების უძრავი ქონებაც. უწყებაში განმარტავენ, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ამ თანხებისა და ქონების ბიუჯეტის სასარგებლოდ ჩამოსართმევად.

პროკურატურის ინფორმაციით, ბრალდებულები კაპიტალ ბანკის მეშვეობით ათეთრებდნენ ფულს. კონკრეტულად, აღნიშნული ბანკის 100%-იანი წილის მფლობელი ეტაპობრივად გახდა კომპანია ESOL B.V, რომლის ბენეფიციარ მესაკუთრე უცხო ქვეყნის მოქალაქე რ.ა.-ა. მან კაპიტალ ბანკის მენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებულებს წარუდგინა საქართველოს მოქალაქე ს.პ. და მისი დავალებების უპირობოდ შესრულება მოსთხოვა.

კაპიტალ ბანკის სამი თანამშროელი აღნიშნული პირების დავალებით სრულყოფილად არ ახდენდნენ რეზიდენტი და არარეზიდენტი იურიდიული პირების იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციას, არ ადგენდნენ ბანკთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარების მიზანს, იურიდიულ პირებთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას სრულყოფილად არ არეგისტრირებდნენ, არ სწავლობდნენ კლიენტის გარიგებებს, ამ გარიგების შესაბამისობას კლიენტის კომერციულ და პირად საქმიანობასთან, ქონების და მათ შორის ფულადი სახსრების წარმომავლობას და ა.შ. — ყველა ეს ქმედება საბანკო რეგულაციების და კანონმდებლობის შეუსაბამოა.

შედეგად, კაპიტალ ბანკის უცხოელი მფლობელი და მისი ქართველი წარმომადგენელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან რიცხავდნენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით დაუსაბუთებელ თანხებს. პროკურატურის ცნობით, ამ თანხებს მისი უკანონო, დაუსაბუთებელი წარმოშობის დაფარვის მიზნით ყოფდნენ და მათთან დაკავშირებული 40-მდე ფიზიკური და იურიდიული პირის ანგარიშზე რიცხავდნენ. გათეთრებული თანხების დიდი ნაწილი საბანკო გადარიცხვებით კვლავ საზღვარგარეთ ბრუნდებოდა.

პროკურატურის ცნობით, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კაპიტალ ბანკს უკვე გაუუქმა ლიცენზია. უწყება აგრძელებს დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული სხვა ფიზიკური და იურიდიული პირების გამოვლენაზე მუშაობას.