კომუნიკაციების კომისიამ TV პირველს, მთავარ არხსა და ფორმულას სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინა. კომისია აცხადებს, რომ მათ პოლიტიკური რეკლამა კანონდარღვევით განათავსეს. კერძოდ, საუბარია, ნაციონალური მოძრაობის ფასიან პოლიტიკურ რეკლამაზე, რომელშიც ენმ-ის, ლელოს, ევროპული საქართველოს და გირჩი — მეტი თავისუფლებისა და დროას ლიდერები მონაწილეობდნენ.

კომისიის განცხადებით, TV პირველმა რეკლამა ეთერში ლელოს დაკვეთით განათავსა, რითაც საქართველოს საარჩევნო კოდექსი დაარღვია.

"კანონმდებლობის მიხედვით, აკრძალულია ერთი საარჩევნო სუბიექტის მიერ სარეკლამო დროის ფარგლებში ისეთი სარეკლამო რგოლის განთავსება, რომელიც სხვა საარჩევნო სუბიექტის სააგიტაციო მიზნებს ემსახურება. ასევე, საარჩევნო სუბიექტის რეკლამა არ უნდა შეიცავდეს სხვა საარჩევნო სუბიექტის არჩევისთვის ხელის შემწყობი რეკლამის ელემენტებს, მათ შორის, მის წარმომადგენელს, რიგით ნომერსა და სიმბოლიკას", — აცხადებს კომისია.

გარდა ამისა, კომუნიკაციების კომისიაში აცხადებენ, რომ სამივე არხმა პოლიტიკური რეკლამა ეთერში სურდოთარგმანისა და საარჩევნო სუბიექტისა და მისი ნომრის მითითების გარეშე განთავსდა.

"საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, პოლიტიკურ/წინასაარჩევნო რეკლამას უნდა ჰქონდეს სურდოთარგმანი, ასევე რეკლამის მიმდინარეობისას საარჩევნო სუბიექტის სახელწოდების აღმნიშვნელი ასოების ერთიანი კონტურებისა და მისი არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომრის აღმნიშვნელი ციფრების ერთიანი კონტურების ჯამი უნდა იკავებდეს კადრის ფართობის არანაკლებ 10%-ს", — აცხადებენ კომისიაში.

მათივე ინფორმაციით, ტელევიზიების მიმართ შედგენილ სამართალდარღვევის ოქმს სასამართლოს გადასცემენ.