საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლა ამოქმედებით, ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელებს ყოველ 180 დღეში შეეძლებათ 90 დღე მიყოლებით ან გადანაწილებით უვიზოდ ესტუმრონ ევროპის 30 ქვეყანას.

კვლევებისა და კონსულტაციის გლობალური კომპანია ACT-ის მიერ 2016 წლის ოქტომბერში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, თბილისის მოსახლეობის სრულ უმრავლესობას (97%) სმენია საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ. თბილისის მოსახლეობის 61%-ს კი უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში, ევროკავშირის ქვეყნის მონახულების სურვილი აქვს.

თბილისელების 18% აცხადებს, რომ იტალიაში გაემგზავრებოდა, 17% საფრანგეთში, ხოლო 14% გერმანიაში.

კვლევის მიხედვით, თბილისელების 25% უკვე ნამყოფია ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში. მათგან 11% გერმანიაში, 7%-7% კი იტალიაში, საფრანგეთსა და ჩეხეთში.

ქვემოთ მოცემულ სურათზე შეგიძლიათ იხილოთ თბილისის მოსახლეობის მიერ დასახელებული ქვეყნები და მათი პროცენტული წილი (ზოგ შემთხვევაში ერთი რესპონდენტის მიერ დასახელებულ იქნა რამოდენიმე ქვეყანა).

ფოტო: ACT

გამოკითხვა ჩატარდა შემთხვევითი შერჩევის გზით 400 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, 2016 წლის ოქტომბერში. მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება არ აღემატება 4.9%-ს. გამოყენებული მეთოდი – პირისპირ ინტერვიუ.