კომუნიკაციების კომისიის განცხადებით, იმედს წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამების კანონდარღვევით გავრცელებისთვის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი შეუდგინეს. მათი განმარტებით, საქმე ეხება იმედის ეთერში 27 ოქტომბერს გასულ რეკლამას, რომლითაც საზოგადოებას ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე დასწრებისკენ მოუწოდებდნენ. ხოლო მეორე ვიდეორგოლი, სახელწოდებით "გვახსოვს", მოიცავს წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდის კადრებს არქივიდან, სადაც ასევე ნაჩვენებია საზოგადოების ნაწილის დამოკიდებულება მესამე პრეზიდენტის პატიმრობასთან დაკავშირებით.

კომუნიკაციების კომისია მიიჩნევს, რომ ორივე მათგანი შინაარსობრივად განეკუთვნება პოლიტიკური წინასაარჩევნო რეკლამის კატეგორიას, მაგრამ არცერთ ვიდეორგოლში არ არის წარდგენილი საარჩევნო სუბიექტი, ამიტომ განთავსებულია საარჩევნო კოდექსის დარღვევით.

"კანონი ასევე ადგენს, რომ მაუწყებელმა წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეკლამა ეთერში საარჩევნო სუბიექტის წარდგენით, საარჩევნო სუბიექტის სახელწოდებისა და მისი არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომრის მითითებით უნდა განათავსოს, რაც დარღვეულია აღნიშნული ორი ვიდეო რგოლის იმედის მიერ განთავსებისას. შესაბამისად, მაუწყებლის მიერ სუბიექტის წარდგენის გარეშე სარეკლამო რგოლის განთავსება წარმოადგენს საარჩევნო კოდექსის 186-ე მუხლის მე-19 პუნქტის დარღვევას", — წერია კომისიის განცხადებაში.

ამასთანავე, კომისია განმარტავს, რომ საარჩევნო კოდექსის 186-ე მუხლის მე-20 პუნქტით მაუწყებელს ეკრძალება შესაბამისი საარჩევნო სუბიექტისათვის ფასიანი რეკლამის განთავსებისათვის გადახდილ საფასურზე მეტი საეთერო დროის დათმობა, ასევე უფასო რეკლამისთვის იმაზე მეტი დროის დათმობა, ვიდრე ამას საარჩევნო კოდექსი ადგენს. მაუწყებლის მიერ საკუთარი ინიციატივით რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერი ან ხელისშემშლელი წინასაარჩევნო რეკლამის განთავსება ეწინააღმდეგება 186-ე მუხლის მე-20 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნას. სწორედ ამიტომ, კომუნიკაციების კომისია მიიჩნევს, რომ იმედმა ამ ორი რეკლამის განთავსებით ასევე დაარღვია 186-ე მუხლის მე-20 პუნქტიც.

აღსანიშნია, რომ აქამდე კომუნიკაციის კომისიამ ტელეკომპანია იმედს ორჯერ შეუდგინა სამართალდარღვევის ოქმი, როცა ოპოზიციურმა პარტიებმა საარჩევნო კოდექსის დარღვევაზე მიმართეს. კერძოდ, კომისიის თქმით, იმედმა ევროპული საქართველოს რეკლამის არგანთავსებით კოდექსი დაარღვია.

კომუნიკაციების კომისიამ ანალოგიური ოქმი შეუდგინა მთავარ არხსაც. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება მიხეილ სააკაშვილის ციხიდან გათავისუფლების და 14 ოქტომბრის აქციაზე დასწრების მოწოდების შემცველ ვიდეორგოლებს.