საქსტატის ინფორმაციით, ივნისში საარსებო მინიმუმი წლიურად 27,9 ლარით გაიზარდა და "შრომისუნარიანი მამაკაცის" არსებობისთვის საჭირო მინიმალური თანხის ოდენობა 214,5 ლარით განისაზღვრა — ეს საარსებო მინიმუმის უპრეცენდენტოდ მაღალი მაჩვენებელია.

კვლევაში, ასევე, აღნიშნულია, რომ ივნისის თვეში "საშუალო მომხმარებლის" საარსებო მინიმუმი წლიურად 24,7 ლარით გაიზარდა და 190 ლარი შეადგინა.

საარსებო მინიმუმის ამგვარი ზრდა ივნისის თვის უპრეცენდენტოდ მაღალ ინფლაციას უკავშირდება. შეგახსენებთ, რომ ივნისში ფასების ზრდის ბოლო 10 წლის მაქსიმალური მაჩვენებელი, 9,9% დაფიქსირდა. ამასთან, ივნისში წლიურ ინფლაციაზე ყველაზე გავლენა სურსათის, ტრანსპორტისა და საცხოვრებელთან დაკავშირებულ ხარჯებზე ფასების ზრდამ განაპირობა.

რაც შეეხება ივნისის თვის საარსებო მინიმუმის მიმდინარე წლის მაისის მაჩვენებელთან შედარებას, ივნისში, წინა თვესთან შედარებით, არსებობისთვის საჭირო მინიმალური თანხის ოდენობა "შრომისუნარიანი მამაკაცისთვის" 9 ლარით, ხოლო "საშუალო მომხმარებლისთვის" 7,9 ლარით არის გაზრდილი.

საქსტატი საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლებს 2004 წლიდან იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით ანგარიშობს, რომელიც განსაზღვრულია და დადგენილია "საკვებ ნივთიერებებსა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისათვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენლობის ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად.

მინიმალური სასურსათო კალათა 40 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. საარსებო მინიმუმის ღირებულებაში სასურსათო ხარჯების წილი 70%-ით, ხოლო არასასურსათო ხარჯების წილი 30%-ით განისაზღვრება.