სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტომ ერთ-ერთი საწარმოს შემოწმებისას ვადაგასული წამლები ამოიღო. რეგულირების სააგენტოს განცხადებით, საერთო ჯამში საწარმოს 7 დასახელების, 99 239 ერთეული, წარმოების წესის დარღვევით არსებული ფარმაცევტული პროდუქტი ჩამოერთვა.

საწარმომ, ასევე, ფარმაცევტული პროდუქტის ნაწილზე, აკრედიტებული ლაბორატორიის მიერ გაცემული ხარისხის სერტიფიკატი ვერ წარმოადგინა.

"გარდა ამისა, დაწესებულება პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციას წესის დარღვევით ახდენდა", — ნათქვამია რეგულირების სააგენტოს განცხადებაში.

მათივე თქმით, შესაბამისი ოქმი, ჩამორთმეული ფარმაცევტული პროდუქტის კონფისკაციის მოთხოვნით, სასამართლოს გადაეგზავნა.