სიღარიბის გამო ბავშვების ოჯახისგან დაშორება თბილისის საქალაქო სასამართლომ უკანონოდ ცნო. არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, რომლის სარჩელიც განიხილეს, აცხადებს, რომ ეს უპრეცედენტო გადაწყვეტილებაა.

როგორც ორგანიზაცია განმარტავს, სასამართლომ უკანონოდ ცნო სიღარიბის გამო მინდობით აღზრდაში ბავშვების გადაყვანა და ოჯახთან დაცილება და დაზარალებულ სამ ბავშვს მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით 35 000 ლარი მიაკუთვნა.

"ბავშვები, 2 წლის წინ, სოციალურმა სამსახურმა უკანონოდ, ოჯახის გაძლიერების გარეშე, გამოიყვანა სახლიდან და დედას დააცილა. ბავშვებმა ორი წელი მშობლისგან მოშორებით გამოწვეული სტრესის ქვეშ იცხოვრეს. ეს გარემოება სასამართლომ მიიჩნია უკანონოდ და დააკმაყოფილა PHR-ის სარჩელი", — ნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში.