საკონსტიტუციო სასამართლომ დეპუტატების ზურაბ ჯაფარიძის, ელენე ხოშტარიასა და თამარ კორძაიას სარჩელზე მოსმენა მაისამდე გადადო. მიზეზი თამარ კორძაიას წარმომადგენლის, საბა ცაგარეიშვილის მიერ დაყენებული შუამდგომლობა გახდა, რომლის ფარგლებშიც მან სხდომის გადადება მოითხოვა.

"ვინაიდან ეს არის პირველი შუამდგომლობა დაყენებული თამარ კორძაიას მიერ სხდომის გადადების შესახებ, ეს დაკმაყოფილდეს და პროცესი სამივე მოსარჩელის მიმართ ჩატარდეს მაისის თვეში და კონკრეტულ რიცხვს საორგანიზაციო დეპარტამენტი დამატებით გაცნობებთ. მაგრამ არაუადრეს 2 კვირისა ჩატარდება სხდომა", — განაცხადა მოსამართლემ.

22 აპრილს საკონსტიტუციო სასამართლო მანდატების არშეჩერების შესახებ ზურაბ ჯაფარიძის, ელენე ხოშტარიასა და თამარ კორძაიას სარჩელს განიხილავდა. განსახილველ საქმეში, დავის საგანს წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის 2 თებერვლის დადგენილებების კონსტიტუციურობა. აღნიშნული დადგენილებებით, საქართველოს პარლამენტმა მოსარჩელეებს ვადამდე არ შეუწყვიტა საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება, რასაც ისინი ითხოვდნენ პირადი განცხადების საფუძველზე.