საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) კვლევის თანახმად, მოსახლეობის 39 პროცენტი კორონავირუსის წინააღმდეგ ვაქცინის გაკეთებას არ აპირებს.

მხოლოდ 20 პროცენტი აღნიშნავს, რომ მზადაა ვაქცინა შესაძლებლობისთანავე გაიკეთოს. 24 პროცენტი ამბობს, რომ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ აიცრება. 6 პროცენტი ვაქცინის გაკეთებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში აპირებს, თუ ამას კანონი ან დამსაქმებელი მოითხოვს. პასუხი არ აქვს ან არ იცის 12 პროცენტს.

ფოტო: IRI

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით, ბალტიის კვლევებისა და გელაპის ორგანიზაციის წარმომადგენლის დოქტორი რასა ალიშაუსკინეს მიერ, 2021 წლის 2-26 თებერვლის პერიოდში. საველე სამუშაოები ჩატარდა IPM-ს მიერ. მონაცემები შეგროვდა სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი შემთხვევითი შერჩევის მეთოდის გამოყენებით, პირისპირ ინტერვიუს გზით. შერჩევა მოიცავდა საარჩევნო ხმის უფლებისა და ასაკის მქონე 1500 რესპონდენტს. მონაცემები შეწონილ იქნა ასაკის, გენდერის, რეგიონისა და დასახლების ზომის შესაბამისად. ცდომილების ზღვარი წარმოადგენს +/- 2,5 პროცენტს, გამოპასუხების მაჩვენებელი — 75 პროცენტი