საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს განცხადებით, სასამართლოს განჩინება სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემის პოლიტიკური ინტერესებით გამოყენების ეჭვებს აჩენს. მათივე თქმით, ის ჟურნალისტის მიერ წყაროს დაცვას საფრთხეს უქმნის. გარდა ამისა, ორგანიზაცია კონფიდენციალური წყაროს მიერ მიწოდებული მასალის ამოღების უფლების მიცემას საშიშ პრეცედენტად მიიჩნევს.

"განჩინება ეწინააღმდეგება საქართველოს და საერთაშორისო სამართლით დადგენილ გამოხატვის თავისუფლებისა და კონფიდენციალური წყაროს გარანტიებს, სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ქვეყანაში მედიის საქმიანობას და მედიის წინააღმდეგ სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემის ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებით გამოყენების ეჭვებს აჩენს",— აცხადებენ ორგანიზაციაში.

მათივე თქმით, სასამართლოს განჩინების გაცნობის შემდეგ იკვეთება, რომ იგი ვერ პასუხობს დასაბუთებულობის კრიტერიუმს.

"სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონით, მედიასაშუალება წყაროს გაუთქმელობის აბსოლუტური პრივილეგიით არის დაცული. უფრო მეტიც, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით, ჟურნალისტს არ აქვს როგორც პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჩვენების მიცემის, ასევე მასთან დაკავშირებული საგნის ან სხვა ობიექტის გადაცემის ვალდებულება", — აცხადებენ ორგანიზაციაში.

TI აღნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტით (Nagla v. Latvia, Martin and Others v. France) დაუშვებელია მედიაში ჩხრეკის ან ამოღების ჩატარება, თუ საგამოძიებო ორგანოს მიზანი მხოლოდ წყაროს იდენტიფიცირებაა.

"სასამართლოს განჩინებაში მითითებული კონფიდენციალური წყაროს მიერ TV პირველისთვის გადაცემული კონვერტის ამოღებაზე ნებართვა კი ცალსახად მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ საგამოძებო ორგანოს მიზანი წყაროს იდენტიფიცირებაა", — აღნიშნავენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოში.

ორგანიზაცია ხელისუფლებას მოუწოდებს, იმოქმედოს კანონის შესაბამისად და გააცნობიეროს ის სერიოზული რისკები, რომელიც სასამართლოს განჩინებიდან და მისი შესაძლო აღსრულებიდან გამომდინარეობს, რაც საფრთხეს უქმნის ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლებას.

"აუცილებელია ხელისუფლებამ შეწყვიტოს სასამართლო და სამართალდამცავი ორგანოების გამოყენება კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ და უზრუნველყოს ქვეყანაში ჯანსაღი მედია გარემოს შექმნა", — აცხადებენ TI-ში.