სამხედრო სავალდებულო სამსახურისთვის 18-დან 27 წლამდე საქართველოს მოქალაქეების საგაზაფხულო გაწვევა პირველი თებერვლიდან დაიწყო და 30 ივნისამდე გაგრძელდება. დადგენილება შესაბამისი ვადების დამტკიცებისთვის, მთავრობამ მიმდინარე წლის 3 თებერვალს გამოსცა. თუმცა, დადგენილება მის გამოცემამდე 2 დღით ადრე - 1 თებერვლიდან ამოქმედდა.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გასაწვევი მოქალაქეების მაქსიმალური რაოდენობაა 3 687. მათგან 38 პროცენტს - 1 400-ს თავდაცვის სამინისტრო ითხოვს, დარჩენილ 60 პროცენტზე მეტს კი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო (1 000), საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო (865) და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (422).

ფოტო: infogr.am

სამხედრო სავალდებულო გაწვევა შეიძლება შეწყდეს უწყებების მიერ გამოყოფილი კვოტების შემთხვევაში.

"18-დან 27 წლამდე ასაკის გასაწვევი მოქალაქეები ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ვალდებულნი არიან, გამოცხადდნენ მუნიციპალიტეტის გამგეობის/მერიის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულში რეგისტრაციის/ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით," - წერია დადგენილებაში.

ამავე დადგენილების მიხედვით, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო კოორდინაციას გაუწევს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი იმ წვევამდელთა მოძებნასა და გამწვევ კომისიაზე გამოცხადებას უზრუნველყოფს, ვინც თავს არიდებენ სამხედრო სავალდებულო სამსახურს.