ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 38% ამბობს, რომ უმუშევარია. მათგან 24% აღნიშნავს, რომ უმუშევერია, 14% კი — დიასახლისია და უმუშევარია. ამასთან, 15%-მა თქვა, რომ პენსიონერია და არ მუშაობს. მხოლოდ 29%-ის თქმით, მუშაობს სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე, 14% — თვითდასაქმებულია.

ფოტო: NDI

აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში არსებულ მთავარ ეკონომიკურ პრობლემად გამოკითხულების ნახევარზე მეტმა, 59%-მა უმუშევრობა დაასახელა. ამასთან, 46%-ის თქმით, მისი და მისი ოჯახისთვის მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხი სწორედ სამუშაო ადგილებია.

კვლევა 2020 წლის 17-24 დეკემბრის პერიოდში ჩატარდა. სატელეფონო ინტერვიუს გზით ქვეყნის მასშტაბით 2 053 სრულწლოვანი ადამიანი გამოიკითხა (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით). რესპონდენტები მარტივი შემთხვევითი შერჩევის გზით — შემთხვევით ნომერზე დარეკვის მეთოდით შეირჩნენ. ინტერვიუები ჩატარდა ქართულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.

კვლევის საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 1.1%-ა. NDI-ში განმარტავენ, რომ ახალი მონაცემების კვლევის წინა ტალღებთან შედარებისას გასათვალისწინებელია, რომ ინტერვიუს მეთოდის ცვლილება შესაძლოა ცდომილებაზე აისახოს.

ასევე წაიკითხეთ: