პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსის სიით შესული დავით ზილფიმიანის აზრით, ქვეყანაში ცილისწამების კანონი უნდა არსებობდეს. TV პირველის ეთერში ზილფიმიანმა პარლამენტში შესვლის მის მიმართ არსებულ კრიტიკაზე ისაუბრა და ზოგადად იმაზეც, რომ ყველა ერთმანეთის ლანძღვაზეა გადასული.

"უბრალოდ, ვინც დაუმსახურებლად ან ცილს გწამებს... დღეს კანონი არ არსებობს ცილისწამებაზე. თქვენ გესმით ეს რამხელა პრობლემაა? თქვენ შეგიძლიათ რაც გინდათ თქვათ, გამლანძღოთ ან მეც უნდა გაგლანძღოთ ან ვერ დაისჯები. [..] რა არის გამოხატვის თავისუფლება? დედის გინება არის გამოხატვის თავისუფლება?

რა ზღვარია, რომ ადამიანს ეუბნები, რომ ის არის სხვა ქვეყნის აგენტი. ამას ფაქტები ხომ უნდა? უნდა. ამაზე მეტი შეურაცხყოფა რა უნდა მიაყენო. ან დედას რო შეაგინებ. თქვენ რას მთავაზობთ, რომ დედის გინებაზე, მეც დედის გინებით ვუპასუხო?" — განაცხადა ზილფიმიანმა.

ცილისწამება სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ქმედება 2004 წლის შემდეგ აღარაა, ანუ მას შემდეგ, რაც სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ ახალი კანონი მიიღეს. 2004 წლამდე არსებული კანონით ცილისწამება ისჯებოდა ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, ვადით ასიდან ორას საათამდე, ანდა გამასწორებელი სამუშაოთი, ვადით ერთ წლამდე.

ცილისწამების დეკრიმინალიზება არ ნიშნავს, რომ ასეთი ქმედება შეიძლება უყურადღებოდ დარჩეს. საქართველოში დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ნებისმიერ პირს შეუძლია სამოქალაქო წესით იჩივლოს ცილისწამებისთვის და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, თუმცა მტკიცების ტვირთი ამ შემთხვევაში თავად მომჩივანზეა.