გიგა ზედანია უნივერსიტეტების დიდი ქარტიის ობსერვატორიის მმართველო საბჭოს წევრი გახდა.

უნივერსიტეტების დიდი ქარტიის ობსერვატორია ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და გავლენიანი ასოციაციაა, რომელიც მსოფლიოს 900-ზე მეტ უნივერსიტეტს აერთიანებს. ორგანიზაციის საქმიანობის ფოკუსია აკადემიური თავისუფლება და უნივერსიტეტის ავტონომია.

გიგა ზედანია მმართველი საბჭოს წევრი შემდგომი ოთხი წლის განმავლობაში იქნება.

ვრცლად