სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბოლო წლიური ანგარიშის თანახმად, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროგრამების მიხედვით, მთლიანად ბაკალავრიატზე ჩარიცხული 106 130 სტუდენტიდან, 51 519 სოციალურ მეცნიერებების, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტებზე ჩაირიცხა. დანარჩენი სტუდენტები შემდეგ პროგრამებზე გადანაწილდნენ:

  • მეცნიერება - 16 357
  • ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება - 12295
  • საინჟინრო დამამუშავებელი და სამშენებლო დარგები - 9 233
  • მომსახურება - 7 423
  • ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 4 631
  • განათლება - 2 690
  • სოფლის მეურნეობა - 1 982

საქსტატის მონაცემებით 2015-16 წლებში, მაგისტრატურაზე ჩაირიცხა 23 069 სტუდენტი, ხოლო პროფესიულ სასწავლებლებში - 3 745.