საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) ახალი კვლევის თანახმად, გამოკითხული მოსახლეობის 25%-ის აზრით, ხელისუფლების მთავარი მიღწევა კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაა. 32%-ს ამაზე პასუხი არ აქვს, ხოლო 15% ამაზე პასუხობს — არაფერი.

გამოკითხულთა 7% მთავრობის მთავარ მიღწევად ჯანდაცვის რეფორმა ასახელებს, 3% — სიტყვის თავისუფლებას, ხოლო 2% — ინფრასტრუქტურას, დემოკრატიასა და სტაბილურობას.

ფოტო: საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი

საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა (IRI) კვლევები 2020 წლის 4 ივნისისა და 2 ივლისის პერიოდში ჩაატარა. საქართველოს მასშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის შედეგად, პირისპირ ინტერვიუს სახით გამოკითხულია 18 წლის და მეტი ასაკის, 1 500 რესპონდენტი. საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 2,5%-ია.