საარჩევნო კოდექსში შემავალი ცვლილებების მიხედვით, ახალი 25-მეტრიანი წესი შემოდის, რომლის მიზანიც საარჩევნო უბანთან აგიტაციის გაკონტროლებაა. კერძოდ, საარჩევნო უბნებიდან 25 მეტრის რადიუსში აკრძალული იქნება სააგიტაციო მასალების განთავსება, ასევე, ამ რადიუსში იკრძალება ამომრჩეველის შეფერხება.

თუ 25 მეტრის რადიუსში განთავსდება სააგიტაციო მასალა, ის დაექვემდებარება სავალდებულო ჩამოხსნას და დემონტაჟს, რაც შეეხება ამომრჩევლის შეფერხებას, მმართველი გუნდის დეპუტატი და ცვლილებების ავტორი, ირაკლი კობახიძე განმარტავს, რომ:

"აქ არ იგულისხმება მხოლოდ პირდაპირი კანონსაწინააღმდეგო ფიზიკურად შეფერხება, არამედ ნებისმიერი შეფერხება, როდესაც გადაუდგები ამომრჩეველს და ეკითხები, თუ ვის აძლევს ხმას".

აღნიშნული წესის გარდა, საარჩევნო კოდექსში გათვალისწინებულია სხვადასხვა სახის ცვლილებები, მათ შორის, უფასო და ფასიანი სარეკლამო დროისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების კონტროლი, პარტიების დაფინანსება და ა.შ.