თუ პირველი მაისის შემდეგ ხელფასი ჩაგერიცხათ, სახელმწიფოს მიერ დაპირებულ თვეში 200-ლარიან კომპენსაციას ვერ მიიღებთ.

მთავრობის გეგმის მიხედვით, კომპენსაცია ეკუთვნით იმ ადამიანებს, ვინც 2020 წლის პირველ სამ თვეში დამსაქმებლისგან შემოსავალი მიიღო, შემდეგ კი სამსახური დაკარგა ან ხელფასი არ გადაუხადეს. ასეთ ადამიანებზე გათვალისწინებულია 1 200 ლარის გაცემა — 200 ლარი 6 თვის განმავლობაში.

მთავრობის 4 მაისის დადგენილებაში აღნიშნულია, რომ კომპენსაციის გაცემა ადამიანს შეუწყდება შემდეგ შემთხვევებში:

  • თუ უარს იტყვის კომპენსაციაზე;
  • თუ უარს იტყვის საქართველოს მოქალაქეობაზე ან დაკარგავს მოქალაქეობას;
  • თუ გარდაიცვლება;
  • თუ 2020 წლის პირველი მაისიდან დაუფიქსირდება ხელფასი.

კომპენსაციის გაცემისთვის დამქირავებელი ყოველ თვეში სპეციალურ ფორმას ავსებს, სადაც იმ თანამშრომლების ინფორმაციას უთითებს, ვინც შემოსავლის გარეშე დარჩა. როგორც ფინანსთა სამინისსტროს შემოსავლების სამსახურში On.ge-ს განუმარტეს, თუ აპრილსა და მაისში დაქირავებულმა ხელფასი მიიღო, მას კომპენსაცია არ ჩაერიცხება. თუმცა თუ შემდეგ თვეებში დაქირავებული კრიტერიუმებს დააკმაყოფულებს, მას შეუძლია კომპენსაცია დარჩენილი თვეების მიხედვით მიიღოს.