ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში ფერმერები აგროწარმოებისთვის 50-პროცენტიან გრანტს მიიღებენ. სოფლის მეურნეობის მინისტრის, ლევან დავითაშვილის განცხადებით აღნიშნული დახმარება ყველა ფერმერისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. პროექტის ბიუჯეტი 10 მილიონი ლარია.

50-პროცენტიანი თანადაფინანსება არაუმეტეს 50 ათას ლარს შეეხება:

  • სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენას;
  • ახალი სასათბურე მეურნეობის მოწყობას ან/და არსებული სასათბურე მეურნეობის მოდერნიზაციას;
  • ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისთვის სარწყავი სისტემის შესყიდვას/მონტაჟს.

ამასთან, სოფლის მეურნეობის თქმით, პროგრამა დანერგე მომავლის ფარგლებში არსებული შეღავათების გარდა შესაძლებელი იქნება მრავალწლიანი კულტურებისთვის სარწყავი სისტემის შესყიდვა/მონტაჟის თანადაფინანსება. 1 ჰექტარზე არაუმეტეს 2 500 ლარის 50-პროცენტიანი თანადაფინანსება იქნება. პროექტის ბიუჯეტი 13 მილიონი ლარია.