პლატფორმა არა ფობია-ში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები სოფელ ზვარეში რკინიგზის მშენებლობაზე დასაქმებულ საქართველოს და ჩინეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს შორის მომხდარ ინციდენტს და მისი გაშუქების ფორმას ეხმიანება.

პლატფორმა მოუწოდებს მაუწყებლებს და სხვა მედიებს, თავი შეიკავონ ფაქტების იმგვარი გადმოცემისა და ინტერპრეტაციისგან, რომლებიც იწვევს ან ახალისებს საზოგადოების დისკრიმინაციულ და ქსენოფობიურ განწყობებს.

მათივე თქმით, სამართალდამცავმა ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ დროული, ობიექტური და ეფექტური გამოძიების ჩატარება.

პლატფორმა აცხადებს, რომ ფაქტის გაშუქება ზოგიერთი მედიის მხრიდან ქსენოფობიურ კონტექსტში მოხდა:

"ინტერნეტ-სივრცეში დაპირისპირების შესახებ სხვადასხვა ონლაინ გამოცემები ინფორმაციას ავრცელებდნენ შემდეგი სათაურებით: ზვარეში ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბა - ჩინელებმა 4 ქართველი დანით თუ ცულით დაჭრეს. ხარაგაულში ჩინელებმა ქართველი მუშები სცემეს. „ქართველი მუშები ჩინელებმა არმატურით სცემეს-რა მოხდა ზვარეში და ა.შ. ხოლო ბეჭდურ მედიაში, კერძოდ კი გაზეთ რეზონანსში, გამოქვეყნდა სტატია სათაურით „ჩინური ტერორი ხარაგაულში.

საგულისხმოა, რომ აღნიშნულ ინციდენტამდე ერთი თვით ადრე საინფორმაციო სააგენტო ინფო-9-მ ფეისბუკის ერთ-ერთ მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გავრცელა სტატია სახელწოდებით: "ჩინელებმა ქართველი მოქალაქის ოთხფეხა მეგობარი მოკლეს, მისი ხორცი კი მიირთვეს."

არასამთავროებს მიაჩნიათ, რომ ზოგიერთმა მედიამ, ფაქტის გაშუქებისას, მთელი აქცენტი გააკეთა ინციდენტში მონაწილე პირთა და დაზარალებულთა ეთნიკურ წარმომავლობაზე და მომხდარი წარმოაჩინა, როგორც ჩინელების მხრიდან ქართველებზე ფიზიკური ანგარიშსწორება:

"გაშუქებისას, მეორეხარისხოვანი გახდა ამ ინციდენტის რეალურ მიზეზების და მის მოსალოდნელი შედეგების შესახებ ცნობები".

"მაუწყებლობის შესახებ" საქართველოს კანონის 56-ე მუხლის მე-2 პუქნტის თანახმად: "იკრძალება ისეთი პროგრამების გადაცემა, რომლებიც რაიმე ფორმით რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური ან სხვაგვარი შუღლის გაღვივების, რომელიმე ჯგუფის დისკრიმინაციის ან ძალადობისკენ წაქეზების აშკარა და პირდაპირ საფრთხეს ქმნის." ამავდროულად "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის" სახელმძღვანელო რეკომენდაციები მაუწყებლის მიერ მრავალფეროვნების, თანასწორობის და ტოლერანტობის პრინციპების დაცვის შესახებ ასევე მიუთითებს, რომ "მაუწყებელმა თავი უნდა აარიდოს ეთნიკურ ან რელიგიურ კუთვნილებასა და უარყოფით მოვლენებს შორის დაუსაბუთებელი პარალელების გავლებას, მათ შორის ცალკეული პიროვნებების საქმიანობის ასოცირებას მთელ ჯგუფთან.“ (მ.33, პ.1)

განცხადებაში ასევე მითითებულია, რომ მედიის პროფესიული სტანდარტის მიხედვით, ჟურნალისტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიუთითებს ამა თუ იმ პირის ეთნიკურ და რასობრივ კუთვნილებას, პოლიტიკურ და რელიგიურ მრწამსს, სოციალურ მდგომარეობას, კანის ფერს თუ სექსუალურ ორიენტაციას, თუ ეს ინფორმაცია პირდაპირ კავშირშია საქმის არსთან:

"ჟურნალისტების მიერ საკითხის ქსენოფობიურ ჭრილში გაშუქებამ, უკვე გამოიწვია დისკრიმინაციული განწყობების გაღვივება მოსახლეობაში. მაგალითად, სოციალურ ქსელ ფეისბუკში დაიწყო კამპანია სახელწოდებით, "არა ჩინურ ნაწარმს."