დისტანციური სწავლებისას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებს მასწავლებლები განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციებით ასწავლიან.

როგორც სამინისტროში აცხადებენ, მათი მიზანია, რომ მასწავლებლებმა მოსწავლეეები სწავლების პროცესში მათი საჭიროებების შესაბამისად სხვადასხვა ფორმით აქტიურად ჩართონ.

ამ მიზნით განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ შემდეგი რეკომენდაციები შეიმუშავა:

  • სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრები სპეციალურ მასწავლებლებს თითოეული მოსწავლისთვის აქტივობების დაგეგმვაში დაეხმარებიან, რომლებიც შერჩეული იქნება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმიდან. საგნის მასწავლებლებთან და მშობლებთან თანამშრომლობით შესაძლებელია ახალი მოკლევადიანი მიზნებისა და აქტივობების შექმნაც;
  • ეფექტური იქნება, თუ სპეციალური მასწავლებლები დაიცავენ ბალანსს აკადემიური და კოგნიტური უნარების განმავითარებელი აქტივობების შერჩევისას, მაგალითად, დისტანციურად მოწოდებულ დავალებებში გაითვალისწინებენ როგორც მათემატიკის, თხრობის, წერის, კითხვისა და კოგნიტური უნარების განვითარების ხელშეწყობის, ასევე, სახალისო, მოძრავ აქტივობებს, რომლებიც ჭრას, ძერწვას და ა.შ მოიცავს;
  • შესაძლოა, დავალება იყოს გაკვეთილის თემის შესაბამისი ანიმაციის ნახვა და იმის მიხედვით ნახატის შექმნა, ასევე ხელნაკეთი ნივთების დამზადება და ა.შ;
  • მნიშვნელოვანია მშობლის ჩართულობა და მოტივაცია, რათა ერთგვარი ასისტირება გაუწიონ მოსწავლეებს. ამ მიმართულებით მშობლებთან კომუნიკაციაში ფსიქოლოგებისა და სპეციალური მასწავლებლების როლი ძალიან დიდია;
  • სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრები პერიოდულად უკავშირდებიან სპეციალურ მასწავლებლებს და სთხოვენ უკუკავშირს, უწევენ კონსულტირებას;

სამინისტროს ინფორმაციით, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლეთა განათლებას ხელს შეუწყობს პროექტი ტელესკოლაც, რომლის ყველა გაკვეთილის თარგმნას ჟესტური ენის თარჯიმანი უზრუნველყოფს.

ასევე, უსინათლო ან მცირე მხედველი მოსწავლეები გაკვეთილებს მოისმენენ. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ გაკვეთილის პროცესში ნაჩვენები ვიდეო რგოლები, სურათები, თვალსაჩინო მასალები პარალელურად მასწავლებლის მიერ იყოს ზეპირად ახსნილი (აუდიო აღწერა).

სამინისტროს ინფორმაციით, იმ მოსწავლეებისთვის, რომელთაც აკადემიური და კოგნიტური უნარების სირთულე აქვთ, ტელსკოლის პროექტის ფარგლებში მოკლე ვიდეოგაკვეთილების ჩაწერა იგეგმება.

მათივე ინფორმაციით, ვიდეოგაკვეთილები მოიცავს რეკომენდაციებს: ნატიფი მოტორული უნარების, აღქმის, ყურადღების, მეხსიერების, სააზროვნო უნარების განვითარების შესახებ. აღნიშნული ვიდეოგაკვეთილები გამიზნული იქნება მშობლებისთვის, რათა მათ ოჯახის პირობებში არსებული რესურსებით სსსმ მოსწავლეთა უნარების განვითარების ხელი შეუწყონ.

ტელესკოლა მნიშვნელოვანი იქნება მათთვისაც, ვისაც სწავლის უნარის დარღვევა (დისლექსია, დისკალკულია) ახასიათებს, რადგან გაკვეთილების მეთოდოლოგია იქნება როგორც ზეპირი გადმოცემის, ასევე თვალსაჩინო მასალების ჩვენებისკენ მიმართული.

სამინისტროს განცხადებით, ტელესკოლა სასარგებლო იქნება მიუსაფარი ბავშვებისთვის, რომლებიც ამ ეტაპზე დროის უმეტეს ნაწილს დღის ცენტრებში ატარებენ.

კორონავირუსის პრევენციის მიზნით სასწავლო პროცესი ბაღებში, სკოლებში, უნივერსიტეტბსა და პროფესიულ სასწავლებლებში 21 აპრილამდე შეჩერდა.