პირველ საარჩევნო უბანზე, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში მდებარეობს, უნივერსიტეტის ლექტორსა და ცესკოს წარმომადგენლებს შორის შელაპარაკება მოხდა.

პროფესორი მოითხოვდა აუდიტორიაში შესვლის ნებართვას, რაზეც ცესკოს წარმომადგენლებმა უპასუხეს, რომ საარჩევნო უბნის მიმდებარე სივრცე იყო დახურული და აუდიტორიაში შესვლა სხვა შესასვლელით უნდა ეცადა.

თსუ-ს მეორე კორპუსში განთავსებულია მეორე საარჩევნო უბანიც. პროფესორმა ამ უბანზეც მოითხოვა აუდიტორიაში შეშვების უფლება, რაზე უარის მიღების გამოც სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა მასსა და ცესკოს წარმომადგენელს შორის.

კომისიის წევრებმა სცადეს აეხსნათ, რომ საარჩევნო პროცესის ხელშეშლა არ შეიძლებოდა, რაზეც პროფესორმა განაცხადა, რომ არ შეიძლებოდა საუნივერაიტეტო სივრცეში არჩევნების ჩატარება და სასწავლო პროცესის ხელშეშლა.

კომისიის სხვა წევრებისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლების ჩარევის შემდეგ, პროფესორმა დატოვა საარჩევნო უბანი და სხვა შესასვლელიდან შევიდა აუდიტორიაში. ამ ეტაპზე უბანზე სიმშვიდეა და საარჩევნო პროცესი აღდგა.