საქართველოს სტატისტის ეროვნული სამსახურის ცნობით, 2019 წლის II კვარტალში საქართველოში ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა — 378,2 ათასი, რუსეთის ფედერაციიდან შემოვიდა, რაც მთლიანი ვიზიტორების 24,9 პროცენტია. ეს მაჩვენებელი 36,8 პროცენტით მეტია 2018 წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით.

საერთაშორისო ვიზიტების ყველაზე დიდი წილი (23,1 პროცენტი) რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების მიერ განხორციელდა, რაც 37,5 პროცენტით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.

ფოტო: საქსტატი

საქსტატის ცნობითმ, 2019 წლის II კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე 2,2 მილიონი საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურები შემოვიდა, რაც 13,4 პროცენტით მეტია წინა
წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით.

ფოტო: საქსტატი

ამასთან, საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა 1,9 მილიონია, რაც 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 13 პროცენტით არის გაზრდილი. 2019 წლის II კვარტალში ყველაზე მეტი ვიზიტი, 46,6 პროცენტი, განხორციელდა დასვენების, გართობისა და რეკრეაციის მიზნით. ვიზიტების უმრავლესობა განხორციელდა თბილისსა და აჭარაში.

ფოტო: საქსტატი

ასევე გაზრდილია ვიზიტორის მიერ გაწეული ხარჯი. უფრო კონკრეტულად, 2019 წლის II კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული ხარჯები 2,4 მილიარდ ლარს გაუტოლდა, რაც 24,6 პროცენტით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.

ვიზიტზე საშუალო ხარჯი 2018 წლის II კვარტალთან შედარებით 10,3 პროცენტით გაიზარდა და 1 261,6 ლარი შეადგინა.