განათლების მინისტრის, მიხეილ ბატიაშვილის განცხადებით, საპენსიო ჯილდო უკვე 6 ათასზე მეტმა პედაგოგმა მოითხოვა:

"კიდევ იზრდება ეს რაოდენობა და პედაგოგების კვალიფიკაციის პირველი გამოცდის შემდეგ, ამ 6 ათასს კიდევ დაემატება... ზაფხულოს ბოლოს ამ პერიოდისთვის გვექნება საბოლოო რაოდენობა მასწავლებლების" — განაცხადა ბატიაშვილმა.

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ კომპეტენციის დასადასტურებლად პრაქტიკოსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მსურველების რეგისტრაცია გამოაცხადა. სამინისტროს შეთავაზებით, იმ საპენსიო ასაკის პრაქტიკოს პედაგოგებს, რომლებსაც არ აქვთ სურვილი მინიმალური კომპეტენცია დაადასტურონ ან გამოცდა ორჯერ ვერ ჩააბარეს, სკოლიდან წასვლის საპირწონედ კომპენსაცია მიეცემათ. აღნიშნულ კომპენსაციად ორი წლის ჯამური ხელფასი განისაზღვრა. პედაგოგებს ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში შეუნარჩუნდებათ.

უფრო კონკრეტულად, პრაქტიკოს საპენსიო ასაკის მასწავლებლებს სურვილის შემთხვევაში სახელმწიფოსგან თანხის მოთხოვნა სამ შემთხვევაში შეუძლიათ:

  • თუ მასწავლებელს არ აქვს მინიმალური კომპეტენციის დადასტურების სურვილი, რის შესახებაც 2019 წლის მაისამდე უნდა განაცხადოს;
  • თუ მასწავლებელი ვერ დააკმაყოფილებს მინიმალურ კომპეტენციას ჯილდოს მიღების სურვილის შესახებ სამინისტროს 2019 წლის ბოლომდე უნდა აცნობოს;
  • თუ მასწავლებელს არ აქვს სურვილი ან ვერ ადასტურებს მინიმალურ კომპეტენციას განმეორებითი მცდელობისას, ან თუ მასწავლებელს დადასტურებული აქვს მინიმალური კომპეტენცია, მაგრამ არ სურს, აიმაღლოს სტატუსი. პრივილეგიით სარგებლობის შესახებ ასეთმა მასწავლებელმა სამინისტროს 2019 წლის ბოლომდე უნდა აცნობოს.