საქსტატის გამოთვლით, ხუთსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი მაისში 378,9 ლარი იყო, რაც წინა თვესთან შედარებით 10,1 ლარით მეტია. ამავე დროს, საქსტატის მტკიცებით, საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი აპრილის თვესთან შედარებით 8,5 ლარით გაიზარდა და 318,9 ლარი შეადგინა.

სტატისტიკის მიხევდით ოჯახების საარსებო მინიმუმი ასე ნაწილდება:

 • ერთსულიანი — 168,4 ლარი;
 • ორსულიანი — 269,4 ლარი;
 • სამსულიანი — 303,1 ლარი;
 • ოთხსულიანი — 336,8 ლარი;
 • ხუთსულიანი — 378,9 ლარი;
 • ევქსსულიანი და მეტი — 448 ლარი.

აპრილის თვის საარსებო მინიმუმი:

 • ერთსულიანი — 163,9 ლარი;
 • ორსულიანი — 262,2 ლარი;
 • სამსულიანი — 295 ლარი;
 • ოთხსულიანი — 327,8 ლარი;
 • ხუთსულიანი — 368,8 ლარი;
 • ევქსსულიანი და მეტი — 436 ლარი.

გარდა ამისა, საქსტატის ინფორმაციით, შრომისუნარიანი კაცის საარსებო მინიმუმი მაისის თვეში 190,1 ლარია, რაც წინა თვესთან შედარებით 5,1 ლარით მეტია. საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 168,4 ლარია.

2004 წლიდან საქსტატი საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლებს ანგარიშობს იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია და დადგენილია "საკვებ ნივთიერებებსა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისათვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენლობის ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 8 მაისის N111/ნ ბრძანების შესაბამისად.

2004 წლამდე საქსტატი საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლების გაანგარიშებას ახორციელებდა სხვა მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე. აღნიშნული მეთოდოლოგიური ცვლილებით აიხსნება 2004 წლამდე და 2004 წლის შემდგომი პერიოდისათვის გაანგარიშებულ მონაცემებს შორის სხვაობა.