სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2018 წლის ბუნებრივი მატება (სხვაობა ცოცხლად დაბადებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობას შორის) წინა წელთან შედარებით 15,7 პროცენტით შემცირდა და 4 614 შეადგინა. გასულ წელს ბუნებრივი კლება იყო იმერეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, გურიის, კახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, მცხეთა-მთიანეთის და შიდა ქართლის რეგიონებში.

2018 წელს საქართველოში 51 138 ბავშვი დაიბადა (მათ შორის – 26 538 ბიჭი და 24 600 გოგო), რაც წინა წელთან შედარებით 4 პროცენტით ნაკლებია.

2018 წელს ყველაზე მეტი ბავშვი დაიბადა თბილისში (16 161 ბავშვი), ხოლო ყველაზე მცირე – რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში (328 ბავშვი).

დაბადებულთა საერთო რაოდენობაში 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით 38,9 პროცენტიდან 37,9 პროცენტამდე შემცირდა რიგით პირველი დაბადებულის წილი. მესამე და მომდევნო რიგითობის დაბადებულთა წილი 22,6 პროცენტიდან 23,4 პროცენტამდე გაიზარდა.

2018 წელს დედის საშუალო ასაკი პირველი ბავშვის დაბადებისას 25,6 წლით განისაზღვრა. წინა წელთან შედარებით 2018 წელს 25 წლამდე ასაკის დედების ბავშვების წილი 32,7 პროცენტიდან 31,1 პროცენტამდე შემცირდა. ასევე შემცირებულია 15-19 წლამდე დედების ბავშვების რაოდენობა.

25-39 წლის ასაკობრივი ჯგუფის ქალების წილი 64,6 პროცენტიდან 66 პროცენტამდე გაიზარდა, ხოლო 40 წლის და უფროსი ასაკის დედების წილი თითქმის უცვლელია.

2018 წელს გარდაცვლილთა რაოდენობა 2017 წელთან შედარებით 2,7 პროცენტით შემცირდა და 46 524 ადამიანი შეადგინა. 2018 წელს გარდაცვალების ყველაზე მეტი შემთხვევა იყო თბილისში (12 122 კაცი), ხოლო ყველაზე ნაკლები — რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში (656 კაცი).