12 მარტს ინტერნეტს - ანუ მსოფლიო ვებს (World Wide Web) - ზუსტად 30 წელი შეუსრულდა. ამ განსაკუთრებულ თარიღს ზეიმობენ ინტერნეტის შექმნელის - სერ ტიმ ბერნერს-ლის - მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციები World Wide Web Foundation და Alliance for Affordable Internet (A4AI).

იანვრის თვეში A4AI-ს ასოციაციის ოფიციალურ პარტნიორებს შორის მიიღეს ქართული პროექტი ჩართე (უფრო ზუსტად კი მისი საერთაშორისო ანალოგი GiveInternet.org). ჩართე ინოვაციური საქველმოქმედო პლატფორმაა, რომელზეც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, სულ რაღაც რამდენიმე წუთში და თუნდაც 1 ლარად გახდეს ონლაინ დონორი და „ჩაურთოს“ ინტერნეტი სოციალურად დაუცველ უფროსკლასელებს. ქართული პროექტი უერთდება მსოფლიო კამპანიას და მოგვიწოდებს, ჩავერთოთ ჩვენც.

როგორ მივიღო მონაწილეობა კამპანიაში?

ფოტო: ჩართე

  • გახდით ონლაინ დონორი თუნდაც 1 ლარად: Charte.ge

ან/და

  • გააზიარეთ პროექტი Facebook-ზე ჰეშტეგებით #Web30 #ჩართე და მოუწოდეთ სხვებს, გააზიარონ ან გახდნენ ჩართეს ონლაინ შემომწირველები.

Facebook-ზე პროექტი ჩართეს გაზიარებისას პლატფორმას საშუალოდ 3 ლარი ემატება!

როგორ მუშაობს ჩართე?

ჩართე მარტივი და გამჭვირვალე პლატფორმაა. ონლაინ დონორად დასარეგისტრირებლად მხოლოდ რამდენიმე წუთია საჭირო.

  • შედიხართ საიტზე Charte.ge;
  • ირჩევთ სასურველ თანხას, რომელიც გსურთ, რომ ყოველთვიურად ჩამოგეჭრათ;
  • არეგისტრირებთ საბანკო ბარათს.

ახლა თქვენ უკვე ჩაურთეთ ინტერნეტი სოციალურად დაუცველ უფროსკლასელს და ყოველთვიურად მიიღებთ ჩართეს გამჭვირვალობის ანგარიშს პროექტის თითოეული დანახარჯისა და აქტივობის აღწერით. თქვენ მიერ დაფინანსებული ბენეფიციარი მიიღებს ლეპტოპს, უფასო წვდომას ონლაინ კურსებზე და ჩართეს გუნდის უწყვეტ ტექნიკურ-საგანმანათლებლო მხარდაჭერას. პროექტს უკვე 500-მდე ყოველთვიური დონორი ჰყავს. ჩართულია 300-ზე მეტი უფროსკლასელი.

რატომ ინტერნეტი?

ჩართეს გუნდის აზრით, ინტერნეტი არის მსოფლიო ცოდნის უმთავრესი (და ხშირად ერთადერთი) წყარო და კომუნიკაციის, თვითგანვითარებისა და თვითგამოხატვის უმნიშვნელოვანესი საშუალება, რომლის გარეშეც დღეს წარმატების მიღწევა შეუძლებელია. საქართველოში 78000 სოციალურად დაუცველი სკოლის მოსწავლეა, რომელთაც არ აქვთ წვდომა ინტერნეტზე. საერთაშორისო კვლევების მიხედვით, ინტერნეტის გამოყენებასთან ერთად იზრდება მოსწავლის აკადემიური მოსწრება, ვითარდება კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, იზრდება სოციალური კაპიტალი, დასაქმებისა და შემოსავლიანობის შანსები.

განვითარებად ქვეყნებში ინტერნეტის პენეტრაციის 10%-იანი ზრდა ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) 1.35%-იან ზრდასთანაა კორელაციაში. ამგვარად, ჩართეს პროექტში მონაწილეობით თქვენ შეცვლით არა მხოლოდ ერთეული მოსწავლეებისა და მათი ოჯახების ცხოვრებას, არამედ მთელი საქართველოს ეკონომიკას.