სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ კომპანია ვ.ტ.-ს, რომელსაც უწყებებისთვის რუსეთიდან შესყიდული თაფლი უნდა მიეწოდებინა, დისკვალიფიკაცია მიენიჭებინა. კონსოლიდირებული ტენდერში გამარჯვებისთვის კომპანიამ თაფლის ნიმუში წარუდგინა, რომელიც, სააგენტოს თქმით, სატენდერო დოკუმენტაციითა და კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს არ აკმაყოფილებდა.

როგორც სააგენტოს სხდომის ოქმშია აღნიშნული, კომპანიის მიერ წარმოდგენილ ნიმუშზე რუსულ და ქართულ ეტიკებზე იმპორტიორის შესახებ ინფორმაცია არ იყო აღნიშნული. გარდა ამისა, თაფლის ნიმუშში რედიცურიბული შაქარი ნორმას აღემატებოდა და არაერთგვაროვანი შემადგენლობის იყო.

ფოტო: შესყიდვების სააგენტო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტროს კომპანია და სხვა სახელმწიფო უწყებები კონსოლიდირებული ტენდერით 73,2 ტონა თაფლს ყიდულობენ. ტენდერში შპს ვ.ტ.-ს გარდა გსქ კულა მონაწილეობს.