14 იანვრიდან ე.წ. ჭკვიანი კამერები იმ ავტომობილებს დააჯარიმებს, რომლებსაც ტექნიკური ინსპექტირების გავლის ვალდებულება ჰქონდა და ჯერ არ გაუვლია. ტექდათვალიერების გავლის თარიღი ავტომობილის რეგისტრაციაზეა დამოკიდებული (თუ ავტომობილი 20 იანვრის თარიღით არის რეგისტრირებული, ტექდათვალიერებაც 20 იანვრის ჩათვლით უნდა გაიაროს).

უწყების ცნობით, მთელი საქართველოს მასშტაბით, უკვე მოქმედებს 1 441 ვიდეოკამერა, რომლებიც სამინისტროს ერთიან ქსელშია ჩართული. მათ შორის 795 არის ზოგადი ხედვის, 646 კი ე.წ. ჭკვიანი ვიდეოკამერა. ამ დროისთვის, ვიდეოკამერები თბილისის და საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა გადანაწილებული.

ტექდათვალიერების არგავლის შემთხვევაში ფიზიკური პირი 50 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის ან ინდივიდუალური მეწარმე 200 ლარით დაჯარიმდება.

ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომხმარებელთა სატელეფონო მონაცემების ბაზაში დაფიქსირებულ ტელეფონის ნომერზე მიიღებენ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას ვიდეოჯარიმის გამოწერის შესახებ.

შეტყობინების მიღებიდან 10 დღის განმავლობაში ჯარიმის გადახდის შემთხვევაში, მოქალაქე სარგებლობს 20% -იანი შეღავათით.

იმ შემთხვევაში, თუ პირი ვიდეოჯარიმას მოკლე ტექსტური შეტყობინების მიღებიდან 10 დღის ვადაში არ გადაიხდის, საჯარიმო ქვითარი, რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით, მას ფოსტის მეშვეობით ეგზავნება, ხოლო ვიდეოჯარიმის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით ჩაუბარებლობის შემთხვევაში, 30-დან 60 დღის ვადაში, პირს ვიდეოჯარიმა განმეორებით ეგზავნება.

საჯარიმო ქვითრის ფოსტის მეშვეობით ორჯერ ჩაუბარებლობის შემთხვევაში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარიმო ქვითარს საჯაროდ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: police.ge გამოაქვეყნებს.

2019 წლის პირველი იანვრიდან ტექნიკური ინსპექტირება მთელი ავტოპარკისთვის სავალდებულო გახდა. შემოწმებას ის მსუბუქი ავტომობილებიც გაივლიან, რომლის ძრავის მოცულობაც 3 ათას კუბურ სანტიმეტრზე ნაკლებია.

ტექნიკური ინსპექტირების გავლის ვალდებულება მსუბუქი ავტომობილის მფლობელებს ეტაპობრივად შეეხება და ეს ავტომობილის რეგისტრაციის თარიღზეა დამოკიდებული.

გაიგე მეტი: რა უნდა ვიცოდეთ ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერებაზე - მოკლედ