საზოგადოებრივი მაუწყებლი 2019 წელს სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან 58,5 მილიონი ლარით დაფინანსდება. 5 978 000 ლარით გაზრდილი ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში წერია.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი მთლიანი შიდა პროდუქტების ზრდასთან ერთად იზრდება. მაუწყებლობის შესახბ კანონის მიხედვით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი წინა წლისათვის განსაზღვრული მთლიანი შიდა პროდუქტის არანაკლებ 0,14%-ია.

ამავე კანონის მიხედვით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის მინიმუმ 15 პროცენტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს ერგება. 2019 წლისთვის ეს თანხა 8,775 მილიონია.

საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი შეიმუშავა და საქართველოს პარლამენტს განსახილველად უკვე წარუდგინა. საპარლამენტო კომიტეტებში სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს დარგების მიხედვით განიხილავენ. პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, ბიუჯეტის პროექტი რამდენჯერმე გადამუშავდება, საბოლოოდ კი, პარლამენტი დოკუმენტს დეკემბრის ბოლომდე დაამტკიცებს. 2018 წელთან შედარებით 2019 წელს საქართველოს ბიუჯეტი 12 729 700 000 ლარით განისაზღვრა, რაც 270 200 000 ლარით აღემატება 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.