საქართველოს სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ვიდეო ასახავს ბავშვების მიერ ბავშვების მიმართ სასტიკ დამოკიდებულებასა და მუქარას. ობუდსმენის განცხადებით ვიდეოში იკვეთება ძალადობისა და ბულინგის ფაქტებიც. ვიდეომასალაში ჩანს როგორ აიძულებენ ბავშვები ბავშვს სავარაუდო სექსუალური კავშირის შესახებ ისაუბროს.

"კადრებში ნათლად ჩანს არასრულწლოვნის სახე, შესაბამისად, შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება, რაც არღვევს ბავშვის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას და საფრთხეს უქმნის მის ფსიქო-ემოციურ მდგომარეობას. ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემებით, ვიდეო ფართოდ ვრცელდება სოციალურ ქსელებში, რაც სახალხო დამცველს ყოვლად დაუშვებლად მიაჩნია", - აღნიშნულია ომბუდსმენის განცხადებაში.

სახალხო დამცველი მოუწოდებს შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს:

  • მყისიერად აღიკვეთოს ვიდეო ჩანაწერის გავრცელება;
  • დაიწყოს შემთხვევის გადაუდებელი გამოძიება, მოხდეს მასში მონაწილე პირების და გავრცელების წყაროს იდენტიფიცირება;
  • შესაბამისი ფსიქოლოგიური და სოციალური მხარდაჭერა გაეწიოს მსხვერპლ ბავშვს, მათ შორის განხორციელდეს მონიტორინგი სამომავლოდ მისი უფლებების დაცვის და მეორადი ვიქტიმიზაციის თავიდან ასაცილებლად;
  • გატარდეს ყველა ღონისძიება ვიდეო ჩანაწერში მონაწილე ბავშვების ძალადობრივი ქცევის კორექციის და მათთვის ყველა შესაბამისი სერვისის შეთავაზების მიმართულებით.

"სახალხო დამცველმა დაიწყო საქმის შესწავლა და გამოთქვამს მზადყოფნას, ითანამშრომლოს ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან. ასევე, მოვუწოდებთ საზოგადოებას თავი შეიკავონ ვიდეოს გავრცელებისგან, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით", - აღნიშნულია განცხადებაში.