აუდიტი ანგარიშის თანახმად, რომელიც დღეს, 2 აპრილს გამოქვეყნდა, საპატრულო პოლიცია ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის აღრიცხვის სპეციალური ფორმას არასრულად ავსებს და მონაცემთა ბაზაში არასრული ფორმით ასახავს.

აუდიტის ანგარიშში ნათქვამია, რომ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის აღრიცხულ შემთხვევებში ავტოსატრანსპორტო შემთხევების გამომწვევი მიზეზი მხოლოდ მძღოლის მიერ საგზაო წესების დარღვევაა.

გამომწვევ მიზეზთან დაკავშირებული ინფორმაცია განსაკუთრებით პრობლემურია რეგიონების შემთხევაში.

როგორც აუდიტის სამსახურის მიერ შედგენილი გრაფიკიდან ჩანს, კახეთის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის გამომწვევი მიზეზების საშუალოდ 87% დაუდგენელი მიზეზი და მანევრირების წესის დარღვევაა.

ფოტო: აუდიტის სახელმწიფო სამსახური

აუდიტის ანგარიშში ნათქვამია, რომ საპატრულო პოლიცია ავარიების დროს არ უთითებს შემდეგ გარემოებებს:

  • საგზაო პირობები - სავალი ნაწილის საფარის სახეობა და მდგომარეობა (მშრალი, სველი, მოყინული და ა.შ);
  • საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის გამომწვევი მიზეზები (სრიალა საფარი, გზის არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა, ტროტუარების, ქვეითთა ბილიკების უქონლობა, საგზაო ნიშნების უქონლობა, განათების უქონლობა და ა.შ);
  • ქვეითების მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა (გადასვლა გზის დაუდგენელ ნაწილზე, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა და ა.შ.);
  • განათება (დღე, ღამე, ჩართული, გამორთული, არ არის განათება);
  • გზის ელემენტები (ხიდი, გზაჯვარედინი, გადასასვლელი ა.შ).

აუდიტის დასკვნის მიხედვით, იმის გამო, რომ აღნიშნული მონაცემები და სტატისტიკა ელექტრონულ ბაზაში არ აისახება რთულია იმის შეფასება, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ხელშემწყობი გარემოება, დაკავშირებული იყო თუ არა გარე ფაქტორებთან.