მონაცემთა ეროვნული ცენტრი ფეისბუკის გვერდზე საქართველოში ყველაზე იშვიათ 10 სახელსა და 10 გვარს ავრცელებს.

საქართველოში ყველაზე იშვიათი სახელებია:

 1. მილიარდი
 2. ვეებერთელა
 3. მხედარი
 4. ვინარი
 5. კუკუშა
 6. ედემი
 7. ფუჩქი
 8. ფიზიკა
 9. პელე
 10. გარინჩა

საქართველოში ყველაზე იშვიათი გვარებია:

 1. ავგაროზაშვილი
 2. თერძიაშვილი
 3. კბილიანაშვილი
 4. ზეცაშვილი
 5. ზურმუხტაშვილი
 6. კრიჭანაშვილი
 7. ვარვარიძე
 8. სურვილაძე
 9. შავთვალიშვილი
 10. უფროსაშვილი