საზოგადოებრივი მაუწყებელი მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს მიერ 15 დეკემბერს გამოქვეყნებული კვლევა, რომელიც მაუწყებელში არსებულ პრობლემებს ეხება, უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელია.

"უპირველეს ყოვლისა, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ საზოგადოებისთვის აქტუალური თემის კვლევის გამოქვეყნებისას უმნიშვნელოვანესია, კარგად იყოს განმარტებული კვლევის/ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგია და ინფორმაციის მოპოვების/დამუშავების გზა, რომლის შედეგადაც გამოიკვეთა პრობლემური საკითხები და გაიცა რეკომენდაციები.

გარდა ამისა, საკვლევი ობიექტისგან ინფორმაციის მიღების მეთოდად მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა არ მიგვაჩნია რელევანტურად, რადგან ეს უკანასკნელი არ შეიცავს განმარტებებს, რაც თავისთავად არ იძლევა მიმდინარე პროცესების სწორად, კომპლექსურად და მთლიან კონტექსტში აღქმის საშუალებას", – აცხადებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი.

მათივე განცხადებით, მსგავსი საკითხების ანალიზისას, ავტორებმა უნდა გამოიჩინონ მეტი პროფესიონალიზმი და საზოგადოებას არ შეუქმნან მცდარი აზრი მათივე დაფინანსებული ორგანიზაციის საქმიანობის მიმართ.

მაუწყებელი მიიჩნევს, რომ კვლევის ანგარიშში გამოთქმული უსაფუძვლო დასკვნები, ფაქტობრივი დასაბუთების გარეშე, წარმოადგენს ბრალდებას და შესაბამისად, საზოგადოებრივი მაუწყებელი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული საკითხი სამართლებრივ ჭრილში უნდა იყოს განხილული.

"სხვადასხვა ორგანიზაციისა თუ ცალკეული პირის მიერ, საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე რეფორმების ასეთი მტკივნეული აღქმა გვაფიქრებინებს, რომ ისინი არ იცნობენ ევროპის ქვეყნების საზოგადოებრივი მაუწყებლების საქმიანობის პრაქტიკას.

ვფიქრობთ, ყველა ინსტიტუტი, მედიის წარმომადგენელი და მედიის სფეროს განვითარებით დაინტერესებული მხარე უნდა იყოს მეტი პასუხისმგებლობით და ინფორმირებულობით ჩართული პროცესში, გამოთქვას საკუთარი მოსაზრება, თუმცა დასაბუთებული კვლევის საფუძველზე და მყარი არგუმენტებით, რაც მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, როგორც თავისუფალი, თუმცა საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებული ინსტიტუციისთვის, ასევე იმ დემოკრატიული ღირებულებების დაცვისთვის, რომლის მატარებელიც არის ეს მედიაორგანიზაცია", – ნათქვამია საზოგადოებრივი მაუწყებლის განცხადებაში.

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 15 დეკემბერს გამოქვეყნებულ კვლევაში სხვა პრობლემებს შორის საუბრობს მაუწყებელში დასაქმების გაუმჭვირვალე პროცესზე, რა დროსაც იქ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის კუთვნილი ტელეარხის ჟურნალისტები და მენეჯერები დაინიშნენ. გარდა ამისა, პრობლემებს შორისაა დასახელებული საკანომდებლო ცვლილებები, რომლის შემდეგაც, მაუწყებელს უფლება ექნება, გარკვეული სახის პროდუქცია ტენდერის გარეშე შეისყიდოს, რაც, არასამთავრობო ორგანზიაციის განცხადებით, კორუფციას ზრდის. უფრო ვრცლად აღნიშნულ კვლევაზე წაიკითხეთ აქ.