მოკლედ: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2023 წელს, საქართველოში, უმუშევრობის დონე 2022 წელთან შედარებით, 0.9 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 16.4 % შეადგინა.

უმუშევრობის დონე საქართველოში (%)

უმუშევრობის დონე საქართველოში (%)

ფოტო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

  • 2023 წელს უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალი იყო 15-19 წლის ასაკობრივ ჯგუფში (44.6%), ხოლო ყველაზე დაბალი, ტრადიციულად, 65+ ასაკობრივ ჯგუფში (4.3%).
უმუშევრობის დონე ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით (%)

უმუშევრობის დონე ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით (%)

ფოტო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

რედაქციისგან: უმუშევრობა ახალგაზრდებში, სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამა და მარტის აქციების კონტექსტი

დეტალები: სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე (15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში), 2022 წელთან შედარებით, 1.4 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 53.3%-ია, ხოლო დასაქმების დონე 1.6 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 44.5%-ია.

  • სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე ქალაქის ტიპის დასახლებებში 1.1 პროცენტული პუნქტითაა გაზრდილი, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში — 1.6.
სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე და დასაქმების დონე (%)

სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე და დასაქმების დონე (%)

ფოტო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

  • ასევე, 2023 წელს დაქირავებულთა წილმა დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 69.0%-ს შეადგენდა, რაც 1.1 პროცენტული პუნქტით მეტია 2022 წელთან შედარებით.
დასაქმებულთა განაწილება დასაქმების სტატუსის მიხედვით (%)

დასაქმებულთა განაწილება დასაქმების სტატუსის მიხედვით (%)

ფოტო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

  • 2023 წელს უმუშევრობის დონე ქალაქის ტიპის დასახლებებში, 2022 წელთან შედარებით, შემცირებულია 0.8 პროცენტული პუნქტით, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში — 1.1 პროცენტული პუნქტით.
უმუშევრობის დონე ქალაქ-სოფლის მიხედვით (%)

უმუშევრობის დონე ქალაქ-სოფლის მიხედვით (%)

ფოტო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

  • 2023 წელს უმუშევრობის დონე ყველაზე მეტად შემცირებულია რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის, აჭარის და თბილისის რეგიონებში.
უმუშევრობის დონე რეგიონების მიხედვით (%)

უმუშევრობის დონე რეგიონების მიხედვით (%)

ფოტო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

  • უმუშევრობის დონე, ტრადიციულად, მაღალია კაცებში, ქალებთან შედარებით.
უმუშევრობის დონე სქესის მიხედვით (%)

უმუშევრობის დონე სქესის მიხედვით (%)

ფოტო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური