18 აპრილს ალტე უნივერსიტეტის მასწავლებელთა საბჭო დაფუძნდა, რომლის მთავარი მიზანი, საქართველოს მასშტაბით, სკოლებისა და მასწავლებლების მხარდაჭერაა. საბჭო, საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, 13 პედაგოგს აერთიანებს. მათ შორის არიან მასწავლებლების ეროვნული ჯილდოს სხვადასხვა წლის ათეულის წარმომადგენლები და ალტე უნივერსიტეტის პარტნიორი პედაგოგები საქართველოს მასშტაბით. ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში დაინიცირდება პროექტები, რომლებიც მიმართული იქნება მასწავლებლების საქმიანობაში კონკრეტული პრობლემების აღმოჩენასა და გადაჭრისაკენ.

ალტე უნივერსიტეტის მასწავლებელთა საბჭოს ძირითადი სამუშაო საკითხები 2024-2025 წლებში:

  • სწავლების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა და გავრცელება;
  • ტექნოლოგიების გამოყენება და დანერგვა სწავლებაში;
  • მედია წიგნიერება;
  • ინკლუზიური გრემოს ხელშეწყობა;
  • მშობელთა ინფორმირებულობის გაზრდა/პედაგოგიზაცია;

აღნიშნული თემებზე მუშაობის პარალელურად, პროექტის განმავლობაში, მოხდება დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეების საჭიროებების აქტიური კვლევა. პედაგოგები გაეცნობიან იმ ხელსაწყოებსა და რესურსებსაც, რომელთა დახმარებითაც შეძლებენ, დაეხმარონ დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს სამომავლო პროფესიულ ორიენტაციაში.

დახურული ღონისძიება ალტე უნივერსიტეტის კამპუსში გაიმართა. მოწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ ალტე უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, მასწავლებელთა საბჭოს წევრები, ალტე უნივერსიტეტის პარტნიორი ორგანიზაციები — მასწავლებლების ეროვნული დახურული ღონისძიება ალტე უნივერსიტეტის კამპუსში გაიმართა. მოწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ ალტე უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, მასწავლებელთა საბჭოს წევრები, ალტე უნივერსიტეტის პარტნიორი ორგანიზაციები — მასწავლებლების ეროვნული ჯილდო და განათლების კოალიცია, რომლებთან თანამშრომლობის ფარგლებშიც ხორციელდება აღნიშნული ინიციატივა.

ალტე უნივერსიტეტი უკვე 2 წელია, აქტიურად თანამშრომლობს განათლების კოალიციასთან და გარდა ამისა, უნივერსიტეტი მასწავლებლების ეროვნული ჯილდოს კამპანიის აქტიური მხარდამჭერიცაა.

2024-2025 წელს აღნიშნული პროექტი საპილოტე რეჟიმში განხორციელდება.

ანი ამირანაშვილი, ალტე უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი: "ალტე უნივერსიტეტი, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, მასწავლებლების ჩართულობით, დაგეგმავს და განახორციელებს კონკრეტულ ინიციატივებსა და პროექტებს, რომლებიც მიმართული იქნება ერთის მხრივ, მოსწავლეებისათვის იმ ტიპის სერვისების მიწოდებისკენ, რომლებიც მათი სხვადსხვა მიმართულებით განვითარებას შეუწყობს ხელს; ხოლო, მეორეს მხრივ, მასწავლებლებისთვის ისეთი პროექტებისა და აქტივობების დაგეგმვისაკენ, რაც გაზრდის პედაგოგების ჩართულობას საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში. ეს ყოველივე დაეხმარება მოსწავლეებს, უფრო მეტად მომზადებულები შეხვდნენ ცხოვრების ახალ ეტაპს, რომელსაც სტუდენტობა ეწოდება."

ფოტო: ალტე უნივერსიტეტი

მიმოზა ღოლიჯაშვილი, ალტე უნივერსიტეტის მასწავლებელთა საბჭოს წევრი: "ალტე უნივერსიტეტის მასწავლებელთა საბჭოს მიზანია, დაეხმაროს პედაგოგებს, საქართველოს მასშტაბით, აღმოაჩინონ თავიანთი საჭიროებები და კონკრეტული გამოწვევების შესაბამისად დაგეგმოს და განახორციელოს ტრენინგ მოდულები, ვორქშოფები თუ სამუშაო შეხვედრები, რაც კიდევ უფრო გააუმჯობესებს სწავლა-სწავლების ხარისხს."

ფოტო: ალტე უნივერსიტეტი

გიორგი ჭანტურია, განათლების კოალიციის დირექტორი: "აღნიშნული ინიციატივა მნიშვნელოვანია, რადგანაც განათლების სისტემაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა სწორედ სკოლებსა და უნივერსიტეტებს შორის კავშირის დაკარგვაა. ეს პროექტი კი უნიკალური შესაძლებლობაა პედაგოგებისთვის, რათა თავიანთი ხმა მიაწვდინონ უნივერსიტეტებს და მათი ინიციატივები აქტიურად იყოს მხარდაჭერილი."