მოკლედ: პარტია ლელოს განცხადებით, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ (სტრასბურგის სასამართლომ) მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის საქმე წარმოებაში მიიღო და საქმეს პრიორიტეტი სტატუსი მიანიჭა.

  • მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ "როგორც წესი, სარჩელის შეტანიდან განხილვის დაწყებამდე, სასამართლო დიდ დროს უთმობს პროცედურების გავლას, თუმცა, ამ შემთხვევაში, სტრასბურგმა საქმე წარმოებაში დაჩქარებული წესით მიიღო."

დეტალები: პარტიის განცხადების თანახმად, "ახლა მთავრობას მოუწევს სასამართლოს შემდეგი მიმართულებებით უპასუხოს:

  • კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევა (სამართლიანი სასამართლოს უფლება), რადგან ფულის გათეთრებისა და თაღლითობის საქმეში ბრალდებულებს არ მიეცათ საკუთარი უფლებების დაცვის საკმარისი დრო და შესაძლებლობა შიდა (საქართველოს) სასამართლოების წინაშე.
  • კონვენციის მე-7 მუხლის დარღვევა (არავითარი სასჯელი კანონის გარეშე), რადგან შიდა სასამართლოებმა ხაზარაძე/ჯაფარიძე მსჯავრდებულად ცნეს იმ დანაშაულში, რომელიც არ ჩაუდენიათ და რომლის მიმართ გასული იყო ხანდაზმულობის ვადა.
  • კონვენციის მე-18 მუხლის დარღვევა (უფლებების შეზღუდვათა გამოყენების ფარგლები), რადგან ხაზარაძე/ჯაფარიძის მიმართ ადგილი ჰქონდა პოლიტიკურ დევნას და ევროპული კონვენციით გარანტირებული ადამიანის უფლებების უკანონო შეზღუდვა/შელახვას."

ასევე, ლელო აცხადებს რომ სტრასბურგის სასამართლომ 2024 წლის 22 თებერვალს ქართული ოცნების ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გაუგზავნა შეტყობინება საქმის განხილვის დაწყების თაობაზე.

გაიგე მეტი: ხაზარაძე-ჯაფარიძის საქმე