მოკლედ: საპროტესტო მარში თბილისში, 23 დეკემბერს, 15:00 საათზე, პირველ კლასიკურ გიმნაზიასთან გაიმართება.

  • ორგანიზატორია მოძრაობა "ხმა".

რას აპროტესტებენ: ორგანიზატორების მიხედვით, მარშის მთავარი მიზანი იქნება შიმშილთან ბრძოლა, რაც, მათი თქმით, სკოლებში უფასო კვების დანერგვით უნდა დაიწყოს: "საჯარო სკოლის 600,000 მოსწავლიდან ნახევარზე მეტს შია სკოლაშიც და სახლშიც. მარშის მთავარი მოთხოვნა იქნება, სასკოლო კვება დაიწყოს 2024 წლის ახალი სასწავლო წლიდან იმ ფორმით, რა ფორმითაც ჩვენ ვითხოვთ. სასკოლო კვება უნდა იყოს საყოველთაო და დაკავშირებული იყოს ადგილობრივ წარმოებასთან", — აღნიშნავენ ორგანიზატორები.

დეტალები: სკოლებში უფასო კვების დანერგვის მოთხოვნის გარდა, მოძრაობა “ხმა” აპროტესტებს საქართველოში, შრომით უფლებებთან დაკავშირებულ გამოწვევებს, მიგრაციას, დაბალ ანაზღაურებას რეგიონებში და უმუშევრობას: "შიმშილზე, ვალზე, დაბალ ხელფასზე, უმუშევრობაზე, მატერიალურ სიდუხჭირეზე ხმამაღლა ლაპარაკი სირცხვილი არ არის. პირიქით, ყველაზე ხმამაღლა ამაზე უნდა ვსაუბრობდეთ", — აცხადებენ ისინი.

მონაცემებში — სასკოლო კვების პრობლემა საქართველოში: საქართველო, მსოფლიოს ქვეყნების იმ 10%-შია, სადაც სასკოლო კვების პროგრამა ჯერ არ დანერგილა.

  • ჯანდაცვის სამინისტროს 2020 წლის დოკუმენტის მიხედვით, კვების ობიექტები საჯარო სკოლების მხოლოდ 30%-შია, რომელთა უმეტესობა თბილისსა და სხვა ურბანულ დასახლებებშია.
  • სოფლად კი, სკოლების დაახლოებით 90%-ს ბუფეტი საერთოდ არ აქვს

მსგავსი თემა: როგორ გადავჭრათ ბავშვების სკოლაში შიმშილის პრობლემა — გამოსავლის გზები