თანამედროვე შრომითი ბაზარი მუდმივ ცვლილებას განიცდის. დროის ცვლილებასთან ერთად მკვეთრად იზრდება მოთხოვნა ისეთ სპეციალობებზე, რომლებიც ტექნოლოგიურ სფეროსთანაა დაკავშირებული. ეს გასაკვირი ნამდვილად არაა, რადგანაც საინტერესოა, მაღალანაზღაურებადია და ახალი უნარების შეძენის საშუალებას გაძლევს. ახლავე შეგიძლია დაფიქრდე მომავალზე და შეარჩიო ისეთი პროფესია, რომელიც თანხვედრაში იქნება შენს ინტერესებთან.

შეავსე ტესტი და გეტყვით, შენი უნარებიდან გამომდინარე, რომელ სფეროში იქნებოდი შეუცვლელი კადრი.

მოდი დავიწყოთ — გვითხარი, როგორ წარმოგიდგენია შენი მომავალი ?

Foxhomeent / Giphy

ჩამოთვლილთაგან, რომელია შენი ძლიერი მხარე?

HBOmax / Giphy

და რომელ სოციალურ ქსელს ანიჭებ უპირატესობას?

TransparentTv / Giphy

როგორ ფიქრობ, რა არის უმთავრესი ბედნიერებისთვის ?

რომელი საგნის მასწავლებელი გიყვარდა/გიყვარს ყველაზე მეტად?

ABC network / Giphy

გეუბნებიან, რომ მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა, კოდის წერა, სერვერებთან შეხება მოგიწევს...

Digital Ocean / Dribbble

რის მიხედვით შეარჩიე/შეარჩევ პროფესიას ?

Giphy

აბა ისიც გვითხარი, მუშაობა გუნდურად გირჩევნია თუ ინდივიდუალურად?

The Office / Giphy

და მაინც, რომელია ის განსაკუთრებული უნარი, რომელიც სხვებისგან გამოგარჩევს

Aga Koniuszek / Dribbble