ამას NDi-ის ახალი გამოკითხვის შედეგები ადასტურებს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ეს კვლევაც აჩვენებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები კვლავ მტკიცედ უჭერენ მხარს ევროკავშირთან ახლო პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თანამშრომლობას.

 • თუმცა, ასეთი მისწრაფებების მიუხედავად, მოსახლეობის უმრავლესობის აზრით, საქართველოს მთავრობა ქვეყნის ევროკავშირში გასაწევრიანებლად საკმარისს არ აკეთებს.
 • კვლევა ინსტიტუტების მიმართ მოსახლეობის დაბალ ნდობაზეც მიუთითებს — მოქალაქეების 64 პროცენტი ამბობს, რომ საქართველოში არსებული პოლიტიკური
  პარტიებიდან მათ ინტერესებს არცერთი არ წარმოადგენს.
 • უმრავლესობის აზრით, პარლამენტი მოსახლეობის საჭიროებებს არ პასუხობს.
 • კვლევის მონაცემები პოლიტიკაში მეტი ქალის მონაწილეობის სურვილზეც მიუთითებს— ეს დასტურია იმისა, რომ მოქალაქეებს პოლიტიკურ დისკურსში და დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანა სურთ.

დეტალები: მოსახლეობის აზრი გაყოფილია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მიმართულებით ვითარდება ქვეყანა.

 • ამ კითხვაზე პასუხები ასე გადანაწილდა: 35% — არასწორი მიმართულებით, 27% — სწორი მიმართულებით, 22% — საერთოდ არ იცვლება, 15% — არ ვიცი, 2% — უარი პასუხზე.
 • ქვეყნის მიმართულებასთან დაკავშირებით ყველაზე კრიტიკულად თბილისის მცხოვრებლები და ოპოზიციის მხარდამჭერები არიან განწყობილნი.
 • მოსაზრება, რომ საქართველო სწორი მიმართულებით ვითარდება ყველაზე მეტად სოფლის ტიპის დასახლებებში შემცირდა.
 • გარდა ამისა, კვლევის მიხედვით, გასულ წელთან შედარებით, მეტი ადამიანი ფიქრობს, რომ საქართველო დემოკრატიულია.
 • მათი წილი ვინც საქართველოს დემოკრატიულ ქვეყნად მიიჩნევს ყველაზე მეტად ქართული ოცნების მხარდამჭერებსა და თბილისის მოსახლეობას შორის გაიზარდა.

კვლევა დაფინანსებულია დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის საგარეო, თანამეგობრობისა და განვითარების ოფისის კარგი მმართველობის ფონდის მიერ.

 • ჩატარებულია NDI-ის დაკვეთით CRRC საქართველოს მიერ.

მეთოდოლოგია: სატელეფონო გამოკითხვის საველე სამუშაოების 2023 წლის 17-23 მარტა ჩატარდა.

 • 1032 დასრულებული ინტერვიუ (14% გამოპასუხება);
 • საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 2% (ცდომილების ზღვარი იცვლება სხვადასხვა
  პასუხის მიხედვით)
 • რესპონდენტები მარტივი შემთხვევითი შერჩევის გზით — შემთხვევით ნომერზე დარეკვის მეთოდით შეირჩნენ.
 • ინტერვიუები ჩატარდა ქართულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.
 • კვლევა საქართველოს მთლიანი მოსახლეობის წარმომადგენლობითია (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით).
 • გარდა ამისა, კვლევა წარმომადგენლობითია თბილისის, ურბანული და სოფლის ტიპის დასახლებებისთვის.