CRRC-საქართველომ ომის, რუსეთიდან მომდინარე პოტენციური საფრთხეების და საგარეო პოლიტიკური პერსპექტივის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის შესასწავლად, დემოკრატიის ეროვნული ფონდის (NED) ფინანსური მხარდაჭერით, მოსახლეობის წარმომადგენლობითი გამოკითხვა ჩაატარა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: შედეგები აჩვენებს, რომ რუსეთის მხრიდან პოტენციური საფრთხის მიუხედავად, საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციას მტკიცედ უჭერენ მხარს, თუმცა, გადაჭარბებული მოლოდინი არ აქვთ, რომ ნატოში გაწევრიანება ტერიტორიულ მთლიანობას აღადგენს.

 • გარდა ამისა, მოსახლეობაში რუსეთისგან შემდგომი აგრესიული მოქმედებების მოლოდინია.

მეთოდოლოგია: CRRC-ის ინფორმაციით, მოსახლეობის რაოდენობრივი სატელეფონო გამოკითხვა 2022 წლის 29 აგვისტოდან 5 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე ჩატარდა.

 • ჯამში გამოიკითხა 1 523 ზრდასრული (18 წლის და უფროსი) საქართველოს მოქალაქე.
 • გამოკითხვაში გამოყენებულ შერჩევასა და მოსახლეობის დემოგრაფიულ მონაცემებს შორის განსხვავებების კომპენსაციის მიზნით, ანგარიშში შეწონილი შედეგები გაანალიზეს.
 • გარდა ამისა, გამოკითხვის ფარგლებში CRRC-საქართველომ რანდომიზებული ექსპერიმენტი ჩაატარა, რომლის ფარგლებში რესპონდენტების ერთმა ჯგუფმა მოისმინა ინფორმაცია, რომელიც უკრაინის წარმატებებს უსვამდა ხაზს, მეორემ — ინფორმაცია, რომელიც აქცენტს უკრაინის დანაკარგებზე აკეთებდა, მესამეს კი დამატებითი ინფორმაცია არ მიუღია.
 • ავტორის განცხადებით, ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ მიწოდებული ინფორმაციის შინაარსი გავლენას ახდენს ზოგიერთი ჯგუფის განწყობაზე რუსეთთან კომპრომისის მიმართ.
 • მათი თქმით, დანაკარგების შეტყობინებამ ყველაზე საგრძნობი ზეგავლენა იქონია სხვებზე უფრო პროდასავლურად განწყობილ ჯგუფებში, რომლებიც ამავდროულად ყველაზე ნაკლებად უჭერდნენ მხარს რუსეთთან რაიმე კომპრომისს.

დეტალები: კვლევის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეების მესამედზე მეტი ამბობს, რომ, ზოგადად, დათმობების მეშვეობით ომის თავიდან აცილება უკრაინაშიც შეიძლებოდა და საქართველოშიც დათმობაზე წასვლას რუსეთთან პოტენციური ომის არიდება შეუძლია.

 • მაშინ, როცა გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი (46%) მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიმართ დათმობები უკრაინას ომის თავიდან აცილებაში არ დაეხმარებოდა, მხოლოდ 22%-ს აქვს ანალოგიური მოსაზრება საქართველოს შესახებ.
 • რესპონდენტთა დანარჩენი ნაწილი (დაახლოებით მეოთხედი) ამბობს, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის საფრთხე საერთოდ არ არსებობს.

ფოტო: CRRC

CRRC აღნიშნავს, რომ უკრაინასა და საქართველოს მიერ ომის თავიდან არიდების შესახებ პასუხების მსგავსმა განაწილებამ შეიძლება გვაფიქრებინოს, რომ ადამიანები ორივე კითხვას ერთნაირად პასუხობენ.

 • თუმცა, მათი შეფასებით, გამოკითხვის თანახმად, ეს მთლად ასე არ არის: მოსახლეობის მხოლოდ 21% ამბობს, რომ ორივე ქვეყანას შეეძლო/შეუძლია ომის თავიდან არიდება;
 • 16% მიიჩნევს, რომ არც უკრაინას შეეძლო და არც საქართველოს შეუძლია ომის არიდება რუსეთთან დათმობებზე წასვლის გზით;
 • მოსახლეობის დანარჩენი ნაწილი დათმობების გზით რუსეთთან ომის არიდების შესაძლებლობებს სხვადასხვანაირად აფასებს საქართველოს და უკრაინის შემთხვევებში.

კვლევის მიხედვით, ქართული ოცნების მხარდამჭერებს უფრო მეტად სჯერათ როგორც იმის, რომ დათმობებზე წასვლით საქართველოს რუსეთთან შესაძლო ომის თავიდან აცილება შეუძლია, ასევე იმის, რომ უკრაინას ომის არიდება შეეძლო.

 • კვლევაში ვკითხულობთ, რომ ოპოზიციის მხარდამჭერები, პარტიებისადმი მიუმხრობლები, ქალაქების მოსახლეობა და შედარებით მაღალი განათლების მქონე პირები უფრო ხშირად ამბობენ, რომ საქართველოს ვერანაირი დათმობა ვერ აარიდებს რუსეთთან პოტენციურ კონფლიქტს და ასევე ვერ აარიდებდა უკრაინას.
 • გამოკითხულთაგან, ქართული ოცნებისა და ოპოზიციის მხარდამჭერების
  დაახლოებით ერთნაირი წილი თვლის, რომ ომი საქართველოში საერთოდ არ არის მოსალოდნელი.

ფოტო: CRRC

გამოკითხულთაგან უმრავლესობა მიუღებლად მიიჩნევს რუსეთთან კონფლიქტის არიდების მიზნით ქვეყნის ძირეული ინტერესების დათმობას.

 • მკვლევრებმა ზოგადი დათმობის გარდა, ასევე დასვეს კითხვა სამი კონკრეტული დათმობის შესახებ, როგორც უკრაინის, ასევე საქართველოს შემთხვევაში.
 • შედეგების ნახვა შეგიძლიათ ფოტოზე.

ფოტო: CRRC

მონაცემებმა აჩვენა, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერები უფრო მეტად არიან მზად, ომის თავიდან აცილების მიზნით პროდასავლური ორიენტაცია დათმონ, ვიდრე ოპოზიციის მხარდამჭერები და პარტიებისადმი მიუმხრობლები, როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინის შემთხვევაში.

 • კვლევის მიხედვით, ქალებთან შედარებით, კაცები უფრო ხშირად ეთანხმებიან, რომ უკრაინას პროდასავლური ორიენტაცია უნდა დაეთმო, თუკი ამით ომს თავიდან აიცილებდა, თუმცა, საქართველოსთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი განსხვავებები გენდერულ ჭრილში არ იკვეთება.
 • გარდა ამისა, მონაცემების მიხედვით, ტერიტორიების დათმობას, როგორც შესაძლო კომპრომისს რუსეთთან, კიდევ უფრო ნაკლები მხარდაჭერა აქვს, ვიდრე პროდასავლური ორიენტაციის დათმობას, როგორც უკრაინის, ასევე საქართველოს ემთხვევაში.

ფოტო: CRRC

ამასთან, უკრაინისა და საქართველოს მხრიდან რუსეთისთვის შესაძლო კომპრომისის მესამე და ყველაზე რადიკალური ვარიანტი, რომელიც გამოკითხვის ფარგლებში რესპონდენტებს შესთავაზეს, დამოუკიდებლობის დათმობა და რუსეთთან ოფიციალურად შეერთებაა.

 • კვლევის მიხედვით, როგორც ტერიტორიების ნაწილის დათმობის შემთხვევაში, ეს ვარიანტიც არაპოპულარულია: საქართველოს შემთხვევაში გამოკითხულთა 74%, ხოლო უკრაინის შემთხვევაში რესპონდენტთა 66% მსგავს კომპრომისს მიუღებლად მიიჩნევს.
 • დამოუკიდებლობის დათმობის ფასად ომის თავიდან აცილება ყველაზე მიუღებელია ოპოზიციის მხარდამჭერებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, თბილისის მოსახლეობისთვის და უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანებისთვის.