კომპიუტერული გრაფიკა რომ თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი და აქტუალური სფეროა, ამაში ყოველდღიურად ვრწმუნდებით. გაზრდილია მოთხოვნა ციფრული პროფესიების შესწავლასა და დაუფლებაზე. მიუხედავად ამისა, ისეთ სფეროებში, როგორიცაა 3D გრაფიკა და ანიმაცია, ჩვენს ქვეყანაში გაცილებით ნაკლებია საჭირო ცოდნისა და უნარების მქონე სპეციალისტისების რაოდენობა. ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ ადამიანური რესურსის დეფიციტი შეივსოს, ახალი პროფესიონალების მომზადება და არსებულის გადამზადებაა.

რა განაპირობებს იმას, რომ საქართველოში სამგანზომილებიანი გრაფიკის და ანიმაციის შესწავლა ნაკლებად აქტუალურია?

3D გრაფიკა: ირაკლი ოდოშაშვილი

3D ანიმაციის (მოიცავს 3D მოდელირებას, მოძრავ გრაფიკას, 3D ანიმაციას და ვიზუალურ ეფექტებს) გლობალური ბაზრის ეკონომიკური მოცულობა 2030 წლისთვის 44 მილიარდს მიაღწევს (244%-იანი ზრდა 2022 წელთან შედარებით). თუმცა საქართველოში ნაკლები ყურადღება ექცევა პრაქტიკულ გამოცდილებასა და საერთაშორისო სტანდარტებს. GARNAMATAC სწორედ ამ მიმართულებას ავსებს. ცდილობს ცოდნა და გამოცდილება სხვებს გაუზიაროს რეალურ პროექტებზე მუშაობის პრინციპით. გამორჩეულ სტუდენტებს სტაჟირებას სთავაზობს, რაც საერთაშორისო პროექტების პორტფოლიოს ფორმირებაში შეუწყობთ ხელს.

T4L კურსის გავლა რთულია?

3D გრაფიკა: მურიკო ლორია

3D გრაფიკა: სანდრო ნასყიდაშვილი

უმთავრესი ინგრედიენტი მონდომებაა. შემდეგ შრომა. რთული რომ არ იყოს, შედეგიც ვერ იქნებოდა შთამბეჭდავი. ამ ორი კომპონენტის პირობებში ნებისმიერი სირთულის დაძლევა შესაძლებელია, რაშიც ნიკა მაისურაძის ხელმძღვანელობით ჩატარებული კურსი გვარწმუნებს. ნიკას საკმაოდ ინტენსიური კურსი ერთნაირი წარმატებით გაიარეს როგორც დამწყებმა, ასევე სფეროში შედარებით გამოცდილმა არტისტებმა.

მაშასადამე, მივდივართ ერთადერთ ლოგიკურ დასკვნამდე — სფეროს პროფესიონალების სიმცირე გამოწვეულია პრაქტიკული და რელევანტური სასწავლო პროგრამების ნაკლებობით. არაერთი სასწავლო ცენტრი ასწავლის 3D გრაფიკას და ანიმაციას, უფასო რესურსიც უამრავია, მაგრამ რამდენად ფოკუსირებულია ეს ყველაფერი პროფესიონალების მომზადებასა და მათ რეალურ სამუშაო პროცესებში ინტეგრაციაზე?

3D გრაფიკა: მარიამ ტაბლიაშვილი

3D გრაფიკა: შორენა ჩაჩანიძე

Training 4 life – USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მხარდაჭერით შევქმენით. ანიმაციის სფეროს განვითარებასთან ერთად, პროექტის მიზანი ინდუსტრიაში ახალგაზრდა სპეციალისტების ბაზის შექმნაა. ჩვენი განზრახვა არ ყოფილა მორიგი სასწავლო მოდულის შექმნა, რომელიც ორიენტირებული იქნებოდა ხანმოკლე შედეგებზე. გვინდოდა დაინტერესებული ადამიანებისთვის მიგვეცა შესაძლებლობა მოქმედი ანიმაციური სტუდიისგან მიეღოთ საჭირო თეორიული თუ პრაქტიკული ცოდნა, გამორჩეული, მონდომებული სტუდენტებისთვის კი შეგვეთავაზებინა დასაქმების და საერთაშორისო პროექტებზე მუშაობის გამოცდილება. ამის დადასტურება ის 10 სტუდენტია, რომლებიც კურსების წარმატებით დასრულების შემდეგ ჩვენს გუნდს შემოუერთდნენ და აქტიურად არიან ჩართულები ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კომერციულ პროექტებში. 2022 წლის იანვრიდან დასახულ მიზნებს წარმატებით ვასრულებთ, ჩვენს სტუდენტებთან ერთად ვვითარდებით და ვიზრდებით.

T4l პროგრამა ანიმაციურ პროექტებზე მუშაობისთვის ურთიერთშემავსებელ დამოუკიდებელ კურსებს მოიცავს. წარმატებულ კურსდამთავრებულებს უკვე შეუძლიათ სამუშაო გუნდების ფორმირება და საერთო ძალებით მუშაობა. ამის ილუსტრაციაა პროექტი "ბაჭია", რომელზეც სრულიად დამოუკიდებლად იმუშავეს GARNAMATAC-ის 3D გრაფიკისა და ანიმაციის კურსდამთავრებულებმა.

T4L პროგრამის ანიმაციისა და გრაფიკის კურსებზე ბოლო ჯგუფების რეგისტრაცია 30 სექტემბერს სრულდება. 1 წლის წინ დაწყებულმა პროგრამამ მკაფიოდ დაგვანახა, რა მეთოდოლოგიაა ყველაზე ეფექტიანი. მივიღეთ მნიშვნელოვანი უკუკავშირი და ვისწავლეთ საკუთარი შეცდომებიდან. T4L მდგრადი საფუძველია იმისთვის, რომ უფრო დიდი მიზნები დავსახოთ, ამ მიზნებისკენ სავალ გზაზე კი გაცილებით მეტი პროფესიონალი შევმატოთ ინდუსტრიას. შესაძლოა სწავლება მომავალ წელს განვაახლოთ განსხვავებული, ჰიბრიდული ფორმატით. მანამდე კი აღვნიშნავთ მიღებულ გამოცდილებას და უამრავ ნიჭიერ ახალგაზრდას, ვისთან დამეგობრებაც მოვასწარით.